Hogeschool van Amsterdam

Crossmedia zet ‘pop-up-teams’ in voor bedrijven

4 dec 2014 13:00 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Pop-up-teams zijn een nieuw initiatief van het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam. Hierbij wordt een (alumni)studententeam, bestaande uit studenten van de HvA-opleidingen MIC en Communicatie (CO), ingezet om een ondernemer of organisatie in Amsterdam-Oost kort maar krachtig te helpen met een specifiek marketing- en/of communicatievraagstuk.

Hoofddocent Jos Vrolijk is namens het lectoraat Crossmedia verantwoordelijk voor de pop-up-teams: ‘Belangrijk uitgangspunt bij het concept van pop-up-teams is dat wij hiermee een match willen maken tussen de behoefte aan professionele support bij mkb-bedrijven uit de buurt en de wens van onze MIC- en CO-studenten om (op vrijwillige basis) werkervaring op te doen met uitdagende en ‘echte’ crossmediale cases. Doel van het lectoraat Crossmedia met deze cases is om inzichten en tools uit eigen onderzoeksprojecten toe te passen en te toetsen in de praktijk.’

Om deze match tussen vraag en aanbod goed te realiseren is voorafgaande aan de start van dit project overleg geweest met Sophie Uijterschout van het platform metMik.nl om zo gericht mogelijk bedrijven en organisaties in Amsterdam-Oost te benaderen en hun briefings vooraf te kunnen beoordelen. Ook zijn er vooraf intakegesprekken met de deelnemende studenten en een voorbereidende workshop georganiseerd.

Afgelopen maand heeft de try-out met de eerste projecten plaatsgevonden: er hebben zes studenten (in tweetallen) bij drie deelnemende bedrijven pop-up interventiebezoeken afgelegd, te weten bij het ThaiFoodcafe, de kinderkledingshop Broerenzus.nl en bij rederij Veerdienstamsterdam.nl. Tijdens deze bezoeken presenteerden de studenten oplossingsrichtingen en concrete adviezen.

De opdrachtgevers lieten na afloop weten erg tevreden te zijn. Roos Vos van kindermodewinkel Broerenzus.nl meldt bijvoorbeeld: ‘De frisse en kritische blik van deze HvA-studenten op mijn webshop was zeer waardevol. Ze hebben via een SEO en Google Analytics check voor mij de onvolkomenheden inzichtelijk gemaakt en ook goede adviezen gegeven over de vraag met welke aanpak ik specifieke doelgroepen met behulp van mijn website beter kan bereiken.’

Gezien de grote belangstelling van bedrijven in Amsterdam-Oost en de goede ervaringen met deze try-out verwacht Jos Vrolijk dat het lectoraat Crossmedia in 2015 een vervolg zal geven aan het project pop-up-team. Belangstellenden kunnen zich nu al melden bij Jos Vrolijk via mailadres: j.a.j.vrolijk@hva.nl .