Hogeschool van Amsterdam

Nathalie Wesseling presenteert paper

14 mrt 2014 16:08 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Tijdens INTED 2014 vertelt docent en onderzoeker Nathalie Wesseling over de positie van hoger onderwijs en studenten in de netwerksamenleving. Dit paper is onderdeel van Wesselings' promotieonderzoek naar de invloed van mediawijsheid op het studiesucces van eerstejaarsstudenten Media, Informatie en Communicatie (MIC). Na de presentatie wordt het artikel opgenomen in de databases van IATED, Google Scholar en ISI Conference Proceedings Citation Index.