Hogeschool van Amsterdam

HvA ondertekent City Deal Impact Ondernemen

Samen met 80 andere partijen

4 mrt 2021 12:00 | Centre for Economic Transformation

De HvA sluit zich aan bij een brede beweging die impact ondernemen in Nederland de komende jaren gaat stimuleren. Op 11 maart ondertekent rector Geleyn Meijer daarvoor de City Deal Impact Ondernemen. Deze City Deal brengt meer dan 80 partijen samen die duurzamer, circulair, maatschappelijk en inclusiever (impact) ondernemen willen vergemakkelijken.

Impact ondernemen draait om het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op een ondernemende manier. Ondernemen met een verantwoorde balans tussen economie, mens en milieu speelt een belangrijke rol in het herstel vanuit de coronacrisis en voor een toekomstbestendige Nederlandse economie. De City Deal wordt daarom onder meer ondertekend door vier ministeries, diverse provincies en gemeenten (oa Amsterdam), maar ook intermediairs, financiers, private partijen, impact first ondernemingen en kennisinstellingen.

Voor de kennisinstellingen, waaronder de HvA, is ‘integreren van impact ondernemen in het curriculum (onderwijs & onderzoek)' een belangrijke taak. De City Deal richt zich verder op het beter faciliteren van impact ondernemen door overheidsorganisaties, het verbeteren van de toegang tot financiering van impact ondernemers en het versterken van netwerken. Er wordt gewerkt in projecten, waarin kennisinstellingen onder meer monitoring, kennisdeling en effectonderzoek doen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen het referentiekader.

Voor de HvA sluit deelname aan de City Deal aan bij de ambitie om innovatief, duurzaam en inclusief ondernemerschap binnen en buiten de HvA beter te begrijpen én via actie-onderzoek, tool- en programmaontwikkeling en onderwijs te faciliteren. Dit past goed bij de missie van het nieuwe Centre for Economic Transformation. Ook sluit het aan bij vernieuwende initiatieven, zoals het interfacultaire minorprogramma Entrepreneurship for Society.

In de komende maanden wordt een gedetailleerd actieplan ontwikkeld, waarin ook voor de HvA een concrete routekaart wordt opgenomen.