Hogeschool van Amsterdam

‘Boek Studiesucces introduceert thema op complete manier'

30 jan 2019 09:50 | CAREM

Volgens een recensie in het tijdschrift Th&ma Hoger Onderwijs introduceren de auteurs van het boek Studiesucces in het hoger onderwijs: van rendement naar maatschappelijke relevantie “het complexe thema op een bijzonder complete manier.”

Voor iemand die zich wil inlezen in het dossier studiesucces is de bundel een mooi vertrekpunt, aldus Th&ma Hoger Onderwijs. Folke Glastra en HvA-lector Teamprofessionalisering Daniël van Middelkoop gaan in de bundel op zoek naar alternatieven voor de huidige op rendement en efficiency gedreven invulling van ‘studiesucces’.

Uit het verstarrende rendementsdenken

Wat houdt studiesucces nu eigenlijk in, en hoe bepalend is dit concept voor het onderwijsbeleid, de onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek? De auteurs van de bundel Studiesucces in het hoger onderwijs: van rendement naar maatschappelijke relevantie zoeken naar tegendraadse opvattingen en nieuwe benaderingen van studiesucces om het debat los te breken uit het verstarrende rendementsdenken.

Opinieartikel Werken aan maatschappelijk relevant hoger onderwijs

In het opinieartikel Voorbij studiesucces als rendement: samen werken aan maatschappelijk relevant hoger onderwijs van Folke Glastra, Daniël van Middelkoop en Rob Martens worden de bevindingen uit het boek Studiesucces samengevat.