Hogeschool van Amsterdam

Breed onderzoek naar gestapeld financieren in MKB

6 mrt 2017 13:48 | CAREM

15 bedrijven, 2 beroepsorganisatie en 2 hogescholen gaan samen onderzoek doen naar de mogelijkheden voor gestapeld financieren in het mkb. Hoe kunnen mkb-adviseurs hun mkb-klanten hierover beter adviseren?

Doel van dit project is de oplevering van een stappenplan, waarmee de financieel adviseur makkelijker de juiste combinaties van financiering kan gebruiken om aan de financieringsvraag van mkb’ers te voldoen.

Geld lenen is voor het mkb moeilijker geworden, omdat banken vaker financieringsaanvragen afwijzen. Daardoor ontstaan alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, online werkkapitaal, factoring en leasing. Dit leidt tot combinaties van financieringsvormen, ook wel ‘gestapeld financieren’ genoemd. Het mkb en hun adviseurs hebben veel ervaring met bankleningen, maar niet met deze combinatie van nieuwe financieringsvormen.

Het kost nu veel tijd en geld om verschillende types financieringen tegelijkertijd aan te vragen. Ook ontbreekt het adviseurs aan inzicht in het woud van (alternatieve) financieringen, waarbij er regelmatig nieuwe aanbieders bijkomen en de eisen periodiek gewijzigd worden. Ten slotte is het volstrekt onduidelijk of een adviseur een onafhankelijk advies uitbrengt. Ondernemers kunnen niet goed beoordelen of de adviseur daadwerkelijk aan hun kant staat of dat hij geleid wordt door eigen financiële afwegingen.

Hoe kan de financieel adviseur de vele verschillende financieringsvormen, met behulp van een overzichtelijk stappenplan, combineren en tot een optimale passende financieringsaanvraag komen? Dit is de vraag die centraal staat in het onderzoeksproject waar SIA Raak MKB een subsidie aan heeft toegekend.

Het project wordt geleid door de lectoren dr. Frank Jan de Graaf (+FinanceLab van de HvA) en dr. Lex van Teeffelen (lector Financieel-Economische Advisering HU).

Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en CrowdfundingHub werken als initiatiefnemers samen met accountants- en financieringsspecialisten (MKB Kredietcoach, Probaat Accountants, RS Finance, Middenduin, BDO, Values of Culture and Creativity, Extendum, Fundwijzer, brancheorganisatie NOAB) en verschillende financiers (Qredits, de Volksbank, Collin Crowdfunding, Funding Circle, Voldaan, Spotcap, NLinvesteert) aan een tweejarig onderzoeksproject. Samen onderzoeken zij hoe de nieuwe rol van de financiële mkb–adviseur er uit kan zien. Ook zijn op afstand de NBA en de universiteiten van Amsterdam en Antwerpen bij het project betrokken.

Hogeschool van Amsterdam: +FinanceLab

In het +FinanceLab van de finance & accounting opleidingen van de HvA werken bedrijven, studenten en docent-onderzoekers samen aan actuele vragen in de beroepspraktijk. Naast reguliere afstudeerstages, worden vele deelprojecten gedaan rond een aantal thema’s in finance & accounting. Bij het FinanceLab zijn gemiddeld ongeveer 15 ondernemingen betrokken. Het lab staat onder leiding van het lectoraat Corporate Governance & Leadership.

Naast gestapeld financieren en soft controls zijn civic crowdfunding en de digitalisering van de accountantsfunctie belangrijke onderzoeksthema’s. In al het onderzoek draait het om de vraag welke kennis en vaardigheden de Finance & Accounting professional van de toekomst moet hebben.

Hogeschool Utrecht

Binnen het lectoraat Financieel-Economische Advisering wordt (internationaal) onderzoek uitgevoerd naar financiering, governance, de rol van adviseurs, bedrijfsovernames en groei binnen het mkb. Met gemiddeld 30 student-onderzoekers, 5 promovendi en 10 ervaren onderzoekers wordt voor en met ondernemers gewerkt aan het verlagen van barrières en het vergemakkelijken van groei. Dit gebeurt in samenwerking met brancheorganisaties, de Nederlandse Kamer van Koophandel, alternatieve financiers en Europese organisaties.

Contact: Lex van Teeffelen / 06-38762797 / lex.vanteeffelen@hu.nl

CrowdfundingHub

CrowdfundingHub is een adviesbureau gespecialiseerd in Alternatieve Financiering. Het bureau richt zich op de strategische advisering en educatie over nieuwe vormen van financiering bij financiële marktpartijen, zoals banken, accountants en crowdfunding platformen. Daarnaast is het bureau gespecialiseerd in (gestapelde) financieringsrondes van 1-10 miljoen euro voor scale-ups en middelgrote mkb bedrijven, waarbij alternatieve financiering een belangrijke rol speelt.

Contact: Ronald Kleverlaan / 06-28254452 / ronald@crowdfundinghub.eu