Hogeschool van Amsterdam

ONDERZOEK: HvA-lectoraat richt zich op doorstroming vmbo-mbo-hbo

6 jun 2014 00:00 | Lecoraat Kansrijke schoolloopbanen

Het domein Onderwijs en Opvoeding roept per 1 september 2014 een nieuw lectoraat in het leven. Dat zal zich onder de noemer ‘vmbo-mbo-hbo, de beroepskolom in grootstedelijke context’ focussen op de doorstroming van jongeren in die drie onderwijsvormen. Wie het lectoraat gaat leiden is op dit moment nog onduidelijk.


De centrale vraag van het lectoraat is wel al duidelijk, namelijk: hoe kunnen scholieren gemakkelijker vmbo, mbo en hbo stapelen? Daarbij is naast aandacht voor de onderwijskundige aspecten ook aandacht voor de specifieke factoren die een grootstedelijke omgeving met zich mee brengt.

Ietje Veldman, voorzitter van het Domein Onderwijs en Opvoeding, laat aan hogeronderwijswebsite ScienceGuide weten dat ze wil voorkomen dat scholieren nog langer hun school verlaten zonder diploma. Ze noemt die trend zorgelijk, ‘omdat jonge mensen die hun opleiding verlaten mét diploma meer kansen hebben op de arbeidsmarkt en omdat gediplomeerde professionals juist ook voor de stad Amsterdam van groot economisch en maatschappelijke belang zijn.’

Bron: Folia