Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Denk jij mee over de ITK?

Sessie op 6 december 2018

3 dec 2018 17:03 | Studentenzaken

In het voorjaar van 2019 vindt op de HvA de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) plaats. Met de ITK toont de HvA aan dat de realisatie van goed onderwijs geborgd is.

Op dit moment wordt er vanuit de stafafdeling Onderwijs en Onderzoek hard gewerkt aan de samenstelling van het dossier voor de ITK en de eerste concepten zijn positief ontvangen. Docenten en studenten geven aan dat ze er in geslaagd zijn het verhaal van de HvA zó te vertellen dat de verschillende betrokkenen zich er in herkennen. Een goede samenwerking met studenten is voor Onderwijs en Onderzoek hierbij erg belangrijk; zonder studenten is er immers geen HvA! Daarom willen ze graag jullie bijdrage en kijk op de thema’s die in het uiteindelijke dossier komen naar boven halen.

Sessie op 6 december

Op 6 december organiseert Onderwijs en Onderzoek van 16.00 tot 18.00 in het Benno Premselahuis (Amstelcampus) een sessie waarin je met andere studenten in gesprek gaat over thema’s die in de ITK aan bod komen. Ze willen hier ook graag nog actieve HvA-studenten bij aanwezig hebben. Als je hier aan wilt bijdragen kan je jezelf aanmelden door een e-mail te sturen naar Lisette: l.winsemius@hva.nl.

Let op: er wordt aangemoedigd om ook een andere niet-actieve HvA-student mee te nemen. De organisatie wil graag het gesprek aangaan met zowel studenten die vaker bij dit soort sessies betrokken zijn als studenten die hiervoor minder vanzelfsprekend benaderd worden.

 

Datum: 6 december 2018
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Locatie: BPH 00B03 Creatieve leer/werkomgeving

Aanmelden: mail met bevestiging sturen naar l.winsemius@hva.nl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meer informatie over de sessie zelf

Hoe ziet de sessie eruit? 

1) Gooiende microfoon

We starten met een ‘gooiende microfoon’. Er wordt een stelling (zie hieronder) geponeerd waarna studenten de microfoon overgooien en telkens reageren op de stelling/een mooi voorbeeld vanuit hun faculteit geven. 

Deze sessie wordt opgenomen, zodat hier evt. mooi beeldmateriaal voor het panel van gemaakt kan worden.

2) Worldcafé

Daarna gaan we in de vorm van een worldcafé verder praten over een aantal van de stellingen. Er loopt daarbij een cartoonist rond die per tafel een beeld maakt.

De stellingen:

  • Tijdens mijn studie zie ik hoe de HvA (die staat voor onderwijs én onderzoek) verbonden is met Amsterdam. Hoe denk je hierover? Kun je een voorbeeld noemen?
  • Mijn opleiding bereidt mij voor op de toekomst in de beroepspraktijk. Hoe denk je hierover? Kun je een voorbeeld noemen?
  • Benoem 1 element die jouw opleiding uniek/waardevol maakt/Benoem 1 element waar jij ziet dat de opleiding zich verbetert/ontwikkelt.
  • Studentbetrokkenheid: als student voel ik mij mede-eigenaar van de opleiding en met mijn houding en inzet bepaal ik mede de kwaliteit. In welke mate voel je je betrokken bij de opleiding? Kun je voorbeelden noemen van momenten en onderwijsverbeteringen waarbij je als student actief betrokken wordt? In hoeverre heb je het idee dat jouw houding en gedrag de kwaliteit van het onderwijs dat je volgt mede bepaalt?
  • De opleiding biedt genoeg mogelijkheden om mijzelf verder te ontwikkelen, naast het reguliere studieprogramma. Word je bijvoorbeeld proactief benaderd/zijn er excellentieprogramma’s, zijn er topsportregelingen? Maar denk bijvoorbeeld ook of je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen als je niet de “modelstudent” bent. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, dan kan je contact opnemen met de organisatie, ook via l.winsemius@hva.nl.