Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Iets voor jou?

Om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden, moeten we echt anders gaan leven. Dat vraagt om gedragsverandering van veel mensen. Met deze master ontwikkel je je tot specialist op het gebied van klimaatbewust gedrag, die overheden en organisaties kan ondersteunen de complexe transitie naar een duurzame samenleving te maken.

Meld je aan!
Online informatiebijeenkomst | 3 juni
(opent in nieuw venster)
Waarom een master klimaat en gedrag?

Dit ga je doen

Tijdens de master werk je aan een concreet project uit je eigen praktijk. Het project waar je mee aan de slag gaat past bij de transitiethema’s die centraal staan in de master: de mobiliteitstransitie, de energietransitie, de eiwittransitie en de transitie naar een circulaire economie. Je leert op methodische wijze interventies te ontwikkelen voor jouw transitieproject.

Semester 1

Je leert je vraagstuk te relateren aan de klimaatcrisis en komt tot een probleemanalyse die gekoppeld is aan een gedragsvraagstuk. Daarnaast leer je om een goed klimaatgesprek te voeren en start je met het opbouwen van je eigen netwerk op het gebied van duurzaam gedrag.

Semester 2 en 3

In semester 2 kom je in jouw project tot een overzicht van zogenaamde gedragsdeterminanten. In semester 3 selecteer je vervolgens passende gedragstechnieken bij de door jou gekozen gedragsdeterminanten en werk je deze verder uit. We hebben het ook over ethische aspecten bij duurzaamheidsvraagstukken en over hoe je verbinding kan maken met de mensen die bij dit soort  vraagstukken betrokken zijn.

Semester 4

In semester 4 maak je een realistisch plan van aanpak voor je project om te toetsen of de prototypes en uitgewerkte interventies in de praktijk haalbaar en effectief zijn, en of ze potentie hebben voor doorwerking in de praktijk. Ook maak je een mission statement waarin je laat zien wat voor professional klimaatpsychologie en -gedrag jij zal zijn. 

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Opleiding en werkplek

Je hebt een bachelor in gedragswetenschappen, sociale wetenschappen of een vergelijkbare opleiding, en je bent werkzaam bij een relevante organisatie waar ruimte is voor het uitvoeren van verandertrajecten op het gebied van klimaatbewust gedrag.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

20 uur per week

Je bent een vaste lesdag per week op de HvA. Daarnaast besteed je ongeveer 12 uur per week aan zelfstudie. Dit kan je deels op je werkplek doen

Lees meer over studielast

Kosten

Collegegeld en andere kosten

Houd naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld rekening met kosten voor onder meer literatuur en een studiereis. Dit is ongeveer 450 tot 500 euro per studiejaar.

Lees meer over studiekosten

Waarom Klimaatpsychologie en -gedrag aan de HvA?

  • De eerste beroepsopleiding op masterniveau in Nederland die opleidt tot specialist klimaatbewust gedrag.
  • De nieuwste inzichten over de rol van psychologie bij het aanpakken van de klimaatcrisis.
  • Nadruk op het maken van verbinding met mensen, onder andere door klimaatcoaching.
  • Je krijgt (gast)colleges van experts uit het hele land en van onderzoekers van het aan de master verbonden lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad.

Voor wie?

  • Je bent geïnteresseerd in psychologie en wil bijdragen aan een duurzame wereld.
  • Je toont (verbindend) leiderschap.
  • Je bent proactief en creatief.
  • Je bent bestuurlijk en ethisch sensitief.
  • Je hebt goede communicatieve en analytische vaardigheden.