Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

"Vaak willen mensen wel veranderen, maar zitten ze nog vast in hun gewoonte-gedrag"

Kelvin Covalo, masterstudent Klimaatpsychologie en -gedrag

Studenten vertellen over hun keuze voor de master.

 

 

Özlem Argün, recruiter bij StudiJob en gedetacheerd bij de Universiteit van Amsterdam
'Ik heb voor deze master gekozen omdat ik sterk geloof in de menselijke kracht om de klimaatcrisis aan te pakken. Tijdens deze studie leer ik hoe ik anderen kan motiveren om bij te dragen aan de oplossing. In mijn praktijkonderzoek richt ik mij op de vraag hoe het vlieggedrag van UvA-medewerkers die dienstreizen maken kan worden verduurzaamd.'

Kelvin Covalo, gedragsdeskundige bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
'Ik heb me ingeschreven omdat ik gefascineerd raakte door de hardnekkigheid van mensen, inclusief mezelf, om, tegen beter weten in, het verkeerde gedrag te vertonen. Zo ging ik bijvoorbeeld een keer het gesprek aan met mijn familie over het veranderen van onze eetgewoontes en bleef achter met een mond vol tanden, omdat mijn stiefvader reageerde met iets als "de natuurlijke gang van zaken is dat de aarde opwarmt en afkoelt en uiteindelijk gaan we daardoor allemaal dood, dus wat maakt het nou uit wat ik nu eet?". Bij deze studie verwacht ik meer te leren over de psychologische mechanismen achter dit soort uitspraken. Vaak willen mensen overigens wel veranderen, maar zitten ze nog ‘vast’ in hun (gewoonte)gedrag. - Sinds kort werk ik aan een opdracht voor het Behavioral Insights Team van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, waarin ik onderzoek doe naar welke gedragsinterventies bijdragen aan de bewerkstelliging van klimaatbestendige (waterrobuuste en biodiverse) tuinen in Nederland.' 

Krista Kok - van de Grint, manager Gemeenteadvies bij HVC
'Als natuurwetenschapper heb ik bij verschillende overheden gewerkt aan beleid en projecten op het gebied van ecologie en natuur. Momenteel werk ik bij het duurzame grondstoffen- en energiebedrijf HVC waar ik verantwoordelijk ben voor een team dat zich inzet om onze aandeelhoudende gemeenten koploper te maken op het gebied van de circulaire economie. Waar tot voor kort vooral technische oplossingen of systeemwijzigingen werden doorgevoerd, zien we dat het steeds meer een gedragsvraagstuk is om ervoor te zorgen dat mensen minder spullen kopen en afdanken en hun afval zo goed mogelijk scheiden voor een zo hoogwaardig mogelijke recycling. Ik verwacht tijdens deze masteropleiding kennis en nieuwe inzichten op te doen op het gebied van gedragspsychologie en het realiseren van klimaatbewust gedrag. De komende studiejaren pas ik deze nieuwe kennis toe in mijn gedragsvraagstuk, namelijk: hoe we als HVC vanuit verbinding met onze gemeenteraden een duurzame gedragsverandering kunnen bereiken op het gebied van de circulaire economie.'  

 

Romy Vooijs, continue verbetermanager bij Monuta
'Een week voor het sluiten van de toelatingsdeadline kwam ik deze studie tegen en ik dacht gelijk: “dit moet ik doen”. We weten heel goed dat er iets moet gebeuren, dat we niet op deze voet verder kunnen gaan. Maar hoe komen we dan daadwerkelijk tot klimaatbewust gedrag? Niet alleen als individu, maar ook hoe faciliteer je dat als bedrijf of overheid met beleid? Daar gaat deze studie mij bij helpen.

Komende studiejaren focus ik mij op het gedragsvraagstuk rondom de vervoersbewegingen van gasten op een uitvaart. Zij zijn verantwoordelijk voor zo’n driekwart van de uitstoot op een uitvaart.'

Aycha Kleingeld, projectleider Burgerberaad Klimaat in Gelderland
'Vijftien jaar gelden begon ik mijn carrière als ambtenaar. Na verschillende functies en opdrachten startte ik vier jaar geleden als Klimaatadviseur bij de Provincie Gelderland, met een specifieke focus op participatie. In de loop der jaren is mijn passie voor participatie en mijn interesse in menselijk gedrag steeds sterker geworden. Vooral in 2022, toen ik de rol van projectleider mocht vervullen binnen het Burgerberaad Klimaat in Gelderland, kreeg ik een dieper inzicht in de vragen en zorgen die ons beleid oproept, waardoor mensen terughoudend zijn om hun gedrag aan te passen.

Als ambtenaar heb ik me vaak verwonderd hoe de overheid beleid opstelt dat aanzienlijke impact heeft op het leven van inwoners, zonder voldoende na te denken over hoe deze inwoners hierbij betrokken moeten worden. Het succes van ons beleid hangt af van het gedrag van de mensen die moeten veranderen. Het begrijpen van gedragsverandering is daarom van essentieel belang. Deze kennis wil ik de komende twee jaar tijdens mijn studie benutten om het reisgedrag van medewerkers van de Provincie Gelderland te verduurzamen. Na mijn studie wil ik mij inzetten om gedragsverandering te integreren in beleidsplannen en projecten van Provincie Gelderland. Op deze manier wil ik bijdragen aan een schone en gezonde wereld voor onszelf en onze kinderen en kleinkinderen. '