Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Een opleiding met toekomst

Als professional in klimaatpsychologie en -gedrag speel je een cruciale rol in de snel veranderende maatschappij en kan je een blijvende verandering op het gebied van klimaatbewust gedrag van groepen mensen realiseren.

Werkveld

Je werkt bijvoorbeeld bij overheden, gemeenten, onderzoeks- en adviesbureaus, milieuorganisaties of in het bedrijfsleven. Je ontwikkelt onderbouwde interventies gericht op het realiseren van klimaatbewust gedrag in groepen mensen of je adviseert daarover. Je bent betrokken bij de aanpak van actuele gedragsvraagstukken op het gebied van klimaat en duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, de mobiliteitstransitie, de eiwittransitie en de transitie naar een circulaire economie.

Bekijk het beroepsprofiel