Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

De studiebelasting bij de master Klimaatpsychologie en -gedrag is gemiddeld 20 uur per week, waarvan 8 uur onderwijs op locatie.

Een studiejaar omvat 42 lesweken en telt 30 ECTS-studiepunten; de volledige master is 60 ECTS. Een studiepunt komt overeen met een studiebelasting van gemiddeld 28 uur.

Contacttijd

Er is een vaste lesdag per week (vrijdag) op de HvA (’s ochtends en ’s middags, en een keer per semester ook ’s avonds). Daarnaast worden er gedurende het programma een of twee meerdaagse excursies georganiseerd.

Zelfstudie

Ons didactisch concept vereist een goede voorbereiding, zodat we tijdens de lesdag echt kunnen samenwerken en verdiepen. Naast de contacttijd besteed je ongeveer 12 uur per week aan zelfstudie, zowel thuis als op je werkplek .