Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Klimaatpsychologie en -gedrag

Toelatingseisen

Wat zijn de toelatingseisen voor de master Klimaatpsychologie en -gedrag?

Voor de master Klimaatpsychologie en -gedrag gelden de volgende toelatingseisen:

  • Je hebt een bachelordiploma:
    • een hbo-diploma Toegepaste Psychologie of wo-diploma Psychologie, of:
    • een bachelordiploma (hbo of wo) op het gebied van gedragswetenschappen of sociale wetenschappen, of:
    • een bachelordiploma op elk ander terrein, in combinatie met aanvullende scholing en/of werkervaring in psychologie (in overleg met de opleiding);
  • Bij aanvang van de master heb je een relevante functie op hbo- of academisch niveau. Je krijgt medewerking van je werkgever om in of voor jouw organisatie opdrachten uit te voeren op het gebied van klimaatbewust gedrag. Binnen jouw organisatie zijn er voldoende mensen beschikbaar die feedback kunnen geven over door jouw ontwikkelde projecten en je voortgang.
  • Je hebt een positief advies ontvangen na je toelatingsgesprek, waaruit blijkt dat je de potentie hebt je te ontwikkelen tot professional klimaatpsychologie en -gedrag op masterniveau.
  • Daarnaast beschik je aantoonbaar over goede analytische en communicatieve vaardigheden, ben je proactief en in staat regie te voeren op je eigen leerproces.

Toelatingsprocedure 

Voor deze opleiding is een maximumaantal plaatsen beschikbaar. Na je inschrijfverzoek bij Studielink, krijg je in maart 2024 toegang tot onze digitale leeromgeving (Brightspace) om daarin de toelatingsprocedure te doorlopen. 

Mochten er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, dan volgt plaatsing op basis van de volgorde van het doorlopen van deel A in de procedure (diploma-check). 

Blijkt jouw vooropleiding toereikend, dan omvat deel B een vragenlijst voor jou en je werkgever, waarin je onder andere jouw project omschrijft. Na afronding van deel B word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.  

Uiterlijk 14 juli 2024 hoor je of je in september 2024 aan de opleiding kunt beginnen. Mochten er daarna alsnog toegelaten studenten afvallen, dan volgt een na-inschrijving.