Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Maak kennis met het team

Het team van de master stelt zich voor.

Het team van de master Klimaatpsychologie en -gedrag

Esther Parigger (hoofdocent, competentie professioneel werken)
Ik ben zo trots dat we de master Klimaatpsychologie en – gedrag van de grond hebben gekregen. De afgelopen jaren zag en hoorde ik steeds maar weer dat er een enorme behoefte is aan specialisten klimaatbewust gedrag en nu kan ik echt niet wachten om onze studenten te gaan opleiden en belangrijker nog: samen met hen aan de slag te gaan om echt iets te kunnen betekenen bij de o zo nodige transities op het gebied van duurzaamheid. Zo’n nieuwe opleiding, die bovendien opleidt tot een nieuw beroep, vraagt om pionierende geesten – niet alleen van docenten, maar juist ook van studenten, want die moeten gaan bedenken wat voor master-professional klimaatbewust gedrag zij willen zijn (en waarom dan, en waar, en hoe ze dat willen worden etc.). In de competentie professioneel werken gaat het precies daarover. En wat er vervolgens specifiek aan onderwijs nodig is, stemmen we natuurlijk af op ieders individuele ontwikkeling. 

Willemijn Vermeer (hoofddocent, competentie praktijkgericht onderzoeken)
In mijn werk en leven word ik gedreven door een gezonde dosis nieuwsgierigheid en (maatschappelijke) betrokkenheid. Ik ben ervaren op het gebied van (kwantitatief en kwalitatief) onderzoek en de verbinding daarvan met het onderwijs. Ik houd me bezig met onderwijs(ontwikkeling) en onderzoek naar gedragsverandering op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Mijn bijzondere interesse gaat uit naar eetgedrag en de transitie van dierlijke naar plantaardige voeding. In de master begeleid ik studenten graag bij hun ontwikkeling van hun constructief kritische en onderzoekende houding op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken en de rol van gedrag hierbij.     

Reint Jan Renes (lector, competentie Klimaatbewust gedrag realiseren) 
Al vanaf mijn studietijd - begin jaren ’90 - ben ik geïnteresseerd in de psychologie van pro-sociaal gedrag; waarom doen mensen vaak niet wat goed is voor henzelf en voor de wereld. Na bijna 15 jaar fundamenteel academisch onderzoek aan de universiteit groeide de behoefte om met mijn werk directe impact te hebben op de samenleving, daar waar complexe maatschappelijke vraagstukken liggen en gedragsexperts nodig zijn. In 2011 maakte ik bewust de overstap naar het HBO om daar te werken aan praktische  gedragsvraagstukken in het publieke domein. Sinds 2019 werk ik bij de HvA met mijn onderzoeksgroep Psychologie voor een Duurzame Stad, in samenwerking met de opleiding Toegepaste Psychologie - met veel urgentie en enthousiasme - aan het grootste maatschappelijk probleem van deze tijd - de klimaatcrisis. 

Sharona Ceha (docent-onderzoeker, competentie Adviseren)
Deze nieuwe master is van groot belang, juist omdat duurzaamheid technisch mogelijk is. Het gaat er vooral om dat we ons gedrag veranderen. Anders gaan eten, met minder energie wonen en ons verplaatsen. Het leven moet om en daar is een radicale transitie voor nodig. In deze master leren we professionals om in hun organisaties mensen te verleiden hun gedrag te veranderen, en daarmee duurzame keuzes te maken. Sharona is verantwoordelijk voor de competentie “Adviseren”. Niet alleen is het belangrijk om te weten wat er moet gebeuren voor deze transitie, het is ook van groot belang dat het advies wat je geeft ook opgevolgd wordt. Dat er begrip ontstaat en dat er beweging ontstaat binnen de organisatie. 

 

 

Loes Kreemers (senior onderzoeker, competentie Klimaatbewust gedrag realiseren)
Er is een transitie nodig van een samenleving die afbreuk doet aan de toekomst naar een samenleving die hier aan bouwt. Dit betekent breken met oude gewoontes en patronen en nieuwe manieren vinden en omarmen. We zullen anders gaan eten, reizen, minder en ander soort energie gebruiken, minder consumeren, langer en samen met onze spullen doen en meer ruimte maken voor biodiversiteit om de aarde leefbaar te houden. Dit vraagt gedragsverandering op grote schaal. De praktijk laat zien hoe de transitie vertraagd doordat het belang en de complexiteit van gedragsverandering structureel wordt onder- of overschat. Er zijn nog veel te weinig professionals met een realistisch perspectief die de nodige gedragsverandering aanjagen en in goede banen kunnen leiden. Ik zet me er in de master voor in om deze professionals op te leiden met een kritisch oog voor duurzame schijnbewegingen en symbolische maatregelen, want gedragsverandering is geen alternatief voor systeemverandering. 

dr. Krispijn Faddegon

Krispijn Faddegon (senior onderzoeker)
Ik werk als senior gedragsonderzoeker bij het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad. Daar doe ik onderzoek naar o.a. fast fashion, afvalscheiding, post-groei en positieve energiedistricten. Daarnaast ben ik als SPARK-docent betrokken bij de master Klimaatpsychologie en -gedrag.

Guillaume Straatjes (coach en docent competentie Professioneel Werken) 
Ik ben Guillaume; sociaal psycholoog, trainer en docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Binnen de bachelor Toegepaste Psychologie ben ik eigenlijk ook voornamelijk met duurzaamheid bezig. Ik heb binnen jaar 1 en 2 van de opleiding allerlei duurzame kennis aan het curriculum toegevoegd en ik heb samen met Milan (uit de opleidingscommissie van de master) de verdiepingsmodule Klimaat & Gedrag ontworpen waar ik nog steeds onderwijs verzorg. In de master geef ik samen met Saskia de Professioneel Werken (PW) lijn. Privé ben ik ook veel met het onderwerp bezig. Zo heb ik afgelopen zomer een maand plastic-vrij geleefd en heb ik 20m2 tegels uit mijn tuin verwijderd!

Milan Tamis (Opleidingscommissie) 
Mijn expertise en interesse zit met name bij de sociale psychologie van het klimaatvraagstuk. Ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in pro-sociaal gedrag en sociaalpsychologische factoren zoals normen. Ik onderzoek daarbij gedrag relevant voor de energietransitie, zoals de aanschaf of het delen van duurzame technologie. Bij de opleiding Toegepaste Psychologie geef ik samen met Guillaume het vak Klimaat en Gedrag, waar we studenten leren duurzaam gedrag te onderzoeken. In de master geef ik een aantal lessen over sociale psychologie in duurzaamheidsvraagstukken en ben ik lid van de opleidingscommissie. 

Esther Bliek (Onderwijscoördinator)
Als echte Nederlander fietste ik door het leven, waarbij ik mij veelal liet sturen door mijn interesses. Psychologie, ontwerp en vormgeving, taal, diverse sportdisciplines en verenigingen, onderwijs(tools) en later ecologie. Langzaamaan werd ik mij steeds bewuster van de ernst van de klimaatproblematiek. Het IPCC-rapport is kraakhelder over het veiligstellen van een leefbare toekomst voor allen: “snelle en verreikende transities in alle sectoren en systemen zijn noodzakelijk”. Via een mooie maar confronterende en uitdagende route ben ik bij deze master terechtgekomen. Het voelt geweldig om onderdeel uit te maken van dit masterteam en als onderwijscoördinator achter te schermen te helpen alles zo soepel mogelijk te laten verlopen voor zowel onze studenten als het team. Ik koester de hoop dat we er hier samen voor kunnen zorgen dat er veel meer, en aantrekkelijkere wegen naar een duurzamer bestaan worden aangelegd. Zowel omdat het moet, als omdat het kan! 

Evi Rozendal (Netwerkcoördinator)
In mijn studententijd kwam ik erachter dat klimaatverandering een groot probleem is. In eerste instantie paste ik mijn levensstijl een beetje aan en is de gehele klimaatproblematiek in sluimerstand gegaan. Tot ik mezelf meer en meer ging inlezen en tot de conclusie kwam dat ik een positieve bijdrage wil leveren aan het onder de aandacht brengen en tegengaan van klimaatverandering. Met die wens kwam ik terecht bij de Hogeschool van Amsterdam, waar aan de slag ging bij de bachelor Toegepaste Psychologie. Voor die opleiding ben ik nog steeds werkzaam als Stagecoördinator en Duurzaamheidscoördinator en ik ben enorm blij dat ik daarnaast nu ook werkzaam ben als Netwerkcoördinator bij de master Klimaatpsychologie en –gedrag! Als je graag de mogelijkheden voor een samenwerking wilt verkennen of je komt graag met iemand in contact van onze master, dan ben ik de persoon om te benaderen. Ik ga graag met je in gesprek!

Marije van Gent (Opleidingscommissie)
Ik ben Marije van Gent en heb 5 jaar geleden als kwartiermaker het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad opgezet. Nu werk ik als onderzoeker en docent op dit thema. Ik ben ervan overtuigd dat gedragskennis essentieel is in de transitie om de samenleving te verduurzamen; met alleen techniek of geld komen we er niet. Daarom ben ik ook ontzettend blij met alle masterstudenten die dit vak gaan leren en straks in hun eigen werk gaan inzetten. Ik ben als ontwikkelaar betrokken geweest bij het vak Klimaat en Gedrag bij de bachelor TP en bij de master Klimaatpsychologie en -gedrag. Naast mijn onderwijstaak ben ik vooral bezig met een PhD naar klimaatambivalentie: Mensen kunnen ambivalentie – conflicterende gedachten en gevoelens - ervaren over klimaatonvriendelijk gedrag, zoals het genieten van een hamburger én zich tegelijkertijd schuldig voelen over de milieu-impact. Ik onderzoek onder welke omstandigheden en bij wie - ambivalentie over klimaatonvriendelijk gedrag ertoe leidt dat mensen zich milieuvriendelijker gaan gedragen. Bij de master ben ik achter de schermen betrokken bij de ontwikkeling van de KGR-lijn en zit ik als docent-lid in de opleidingscommissie.