Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De master Klimaatpsychologie en -gedrag is een tweejarige deeltijdopleiding. Elk studiejaar bestaat uit 2 semesters van elk 2 blokken.

Dat we het klimaat minder zouden moeten belasten, is voor veel mensen duidelijk. Toch gedragen we ons daar niet altijd naar. Je leert in deze master wat mensen tegenhoudt zich duurzamer te gedragen, wat er moet gebeuren om dit gedrag te veranderen en hoe je dat klimaatbewuste gedrag vervolgens behoudt.

Leergemeenschap

Docenten en studenten werken samen in leergemeenschappen. Die samenwerking is gelijkwaardig, en docenten nemen geen sturende, maar een meer coachende rol in. Dat vraagt van jou dat je goed in staat bent aan te geven wat jij op een bepaald moment in je leerproces nodig hebt, en dat jij zelf waar nodig ook een coachende rol in kan nemen in jouw leergemeenschap.

Je bent een dag per week op de HvA waar we kennis- en vaardighedenonderwijs combineren met samenwerken aan transitieprojecten en verschillende vormen van supervisie en intervisie. Tijdens de lunch & learn delen we interessante boeken, podcasts of documentaires met elkaar.

Transitieproject in praktijk

Tijdens de master werk je aan een concreet transitieproject voor of op je eigen werkplek. Daarin doorloop je de stappen uit het SPARK model – een model voor gedragsverandering op het gebied van duurzaamheid dat door het aan de master gelieerde lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad(opent in nieuw venster) is ontworpen. Uiteraard voorzien wij je  van alle kennis en vaardigheden die je daarbij nodig hebt. Daarnaast leer je hoe je actieonderzoek doet en adviesvaardigheden inzet en hoe je burgerparticipatie kan vormgeven. 

Mondiaal perspectief

Vanwege de aard van de klimaatproblematiek hechten we veel waarde aan een mondiaal perspectief. Dat vind je bijvoorbeeld terug in de literatuur en casusbeschrijvingen die we gebruiken. We bezoeken samen ook een internationale partner en brengen een bezoek aan het internationaal georiënteerde forum Springtij.

Transitiethema's

Het eerste semester leren we elkaar goed kennen en dompelen we je onder in het onderwerp duurzaamheid. Je maakt kennis met verschillende frames en theorieën, zoals de Sustainable Development Goals en de Donut Economy. Je leert ook meer over de vier thema’s waar we ons tijdens de master verder in verdiepen:

  • de energietransitie
  • de eiwittransitie
  • circulaire economie
  • mobiliteit

Het tweede, derde en vierde semester staat steeds een van deze thema’s centraal. In deze semesters werk je ook aan je eigen transitieproject ‘Verander de Stad’.

Competenties

Tijdens de opleiding ontwikkel je de volgende competenties:

  • Klimaatbewust gedrag realiseren
  • Adviseren
  • Praktijkgericht onderzoeken
  • Professioneel werken
Meer over de competenties en leeruitkomsten

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de master Klimaatpsychologie en -gedrag mag je de titel Master of Science (Msc) voeren.

Alle informatie op een rij?

Download de flyer