Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Subsidie voor beginnende bedrijven van studenten

3 feb 2017 11:08 | Afdeling Communicatie

Drie start-ups van de HvA hebben subsidie gekregen om te onderzoeken of hun idee kan leiden tot een gezond bedrijf. SIA reikte landelijk subsidie uit aan negen start ups, waarvan dus drie afkomstig van de HvA. De producten zijn: een massieve binnenband, een reanimatietool en een idee voor circulair afvalmanagement. De start ups krijgen ieder 40.000 euro.

Start-ups ontstaan in het onderwijs waar studenten de opdracht krijgen een product te ontwikkelen dat een maatschappelijk of economisch probleem oplost. Om een beloftevol product daadwerkelijk op de markt te brengen, is tijd en geld nodig. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. De drie ondernemingen die de subsidie krijgen zijn:

Supreme Dutch, nooit meer lek

hoofdaanvrager: lector Technisch Innoveren & Ondernemen Inge Oskam, Hogeschool van Amsterdam
onderneming: Supreme Dutch, Neil van den Haak

Supreme Dutch heeft een massieve binnenband in ontwikkeling van een veerkrachtig flexibel materiaal. Deze oplossing in combinatie met een buitenband betekent nooit meer een lekke of een zachte fietsband. Het systeem is uniek ten opzichte van bestaande luchtloze banden op zowel prestaties als het rijgedrag en is als toepassing voor zowel verhuur- als (elektrische) stadsfietsen zeer geschikt. Constante bandenspanning zorgt ervoor dat gebruikers geen onderhoud hebben  en zorgeloos kunnen fietsen.

ERA Levinvents

hoofdaanvrager: Martin Haring, Hogeschool van Amsterdam
onderneming: Levinvents, Daphna Loudar

Levinvents heeft een reanimatietool ontwikkeld voor én door hulpverleners; de ERA. ERA staat voor efficiënt resuscitation aid. Het doel van de ERA is om de huidige drempels tot en tijdens de reanimatie te verlagen of zelfs te elimineren. Men kan nu vertrouwen op technologie tijdens de reanimatie waardoor mogelijke onzekerheden en complicaties voor hulpverleners wegvallen.

MushBIN 

hoofdaanvrager: lector Technisch Innoveren & Ondernemen Inge Oskam, Hogeschool van Amsterdam
onderneming: MushBIN, Wesley de Bie

We verbranden enorm veel materiaal. Jaarlijks wordt slechts een kleine 5 procent van de 311 miljoen ton kunststof gerecycled in nieuwe producten. Daarnaast gaat er veel geld verloren voor het bedrijf door het afhandelen en verwerken van afval. Om een goede oplossing te bieden, moet eerst de basis te worden gelegd. Dat gebeurt met afvalscheidingsbakken van MushBIN, die gemaakt zijn van gerecycled kunststof. Alleen een afvalscheidingsbak plaatsen zal er niet voor zorgen dat een bedrijf circulair wordt, daar is veel meer voor nodig. Door het gebruik van de Internet of Things module (IoT module) en de Interactie module kan het afvalmanagement worden vernieuwd.

De subsidies werden toegekend in het kader van de regeling Take-off hbo fase 1 Haalbaarsheidsstudie van Regieorgaan SIA. Met de regeling wil het regieorgaan zowel doorwerking van onderzoek in de praktijk  als ondernemerschap stimuleren.