Kenniscentrum Maatschappij en Recht

(Hoe) kiezen jongeren voor vegan?

6 mrt 2024 10:45 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Deze week, van 4 t/m 10 maart, is het de nationale week zonder vlees en zuivel. Is er een trend om vaker vegan te eten? De lectoraten Psychologie voor een Duurzame Stad en Voeding en Beweging zijn, in samenwerking met partners, een onderzoek gestart naar het animo voor plantaardige voeding onder mbo-studenten tussen de 16 en 20 jaar. Hoe denken deze jongeren over vegan eten en welke ideeën hebben zij om dit te promoten?

Een plantaardiger dieet is de meest effectieve manier is om zowel gezonder als duurzamer te gaan eten. Maar motiveert dit jongeren in hun keuze? Als jongeren volwassen worden en het huis uit gaan, maken zij vaker hun eigen keuzes met betrekking tot hun voeding. En tot nu toe is er weinig bekend over de keuzes die jongeren dan maken, en waarom. Sommige onderzoeken suggereren dat jongeren gezond en duurzaam willen eten, andere studies concluderen juist dat hun gedrag in de praktijk niet anders is dan dat van oudere doelgroepen.

Antien Zuidberg, lector bij HAS Green Academy en de projectleider vertelt: “We weten dat we minder dierlijk voedsel tot ons moeten nemen, zowel voor onze gezondheid als voor het klimaat. De noodzaak om mensen te ondersteunen en te motiveren meer plantaardig te gaan eten is groot. Er is alleen relatief weinig kennis over hoe jongvolwassenen voedselkeuzes maken. Bovendien bevinden zij zich in een bijzondere situatie: ze gaan van thuiswonend naar zelfstandig wonend en ontwikkelen daarbij nieuwe voedselroutines.”

Er is relatief weinig kennis over hoe jongvolwassenen voedselkeuzes maken. Bovendien bevinden zij zich in een bijzondere situatie: ze gaan van thuiswonend naar zelfstandig wonend en ontwikkelen daarbij nieuwe voedselroutines.

Antien Zuidberg, projectleider

Mbo-student aan zet

Voor het onderzoeksproject Mbo-student in actie voor plantaardig voedsel, gaan de onderzoekers, samen met andere hbo- en mbo-instellingen en maatschappelijke organisaties, onderzoeken hoe mbo-studenten tussen de 16 en 20 jaar denken over plantaardig eten. De studenten gaan met challenges aan de slag om maatregelen te bedenken om zelf plantaardiger te gaan eten, maar ook hun medestudenten daartoe aan te zetten. Door de studenten op die manier bij het onderzoek te betrekken, hopen de onderzoekers hen te motiveren om plantaardige voedselkeuzes te maken en het goede voorbeeld te geven. Juist mbo-studenten zijn voor de onderzoekers interessant, omdat er over hen het minst bekend is.

Martinette Streppel, docent-onderzoeker: 'In dit project dagen we mbo-studenten uit om het vraagstuk zelf te onderzoeken en met oplossingen te komen. Hiermee geven we de studenten meer regie over hun eigen voedselkeuzes en welke rol gezondheid en duurzaamheid hierbij spelen.'

Onderzoek in vier regio’s

Het onderzoek wordt uitgevoerd met hbo- en mbo-scholen samen. Dit gebeurt in vier Nederlandse regio’s: Brabant, Zuid-Holland, Metropool regio Amsterdam en Noord. Er worden beroepsgerelateerde challenges uitgezet binnen mbo-onderwijsprogramma’s. Hbo-studenten gaan stages en afstudeeropdrachten binnen het project doen. Willemijn Vermeer, senior onderzoeker: 'Vanuit de HvA dragen twee afstudeerstagiaires bij aan dit project, vanuit Voeding & Diëtiek en vanuit Toegepaste Psychologie. Samen met stagiaires vanuit andere Hbo-instellingen zijn zij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het voedselkeuzegedrag van Mbo-studenten. Dit doen zij door middel van het afnemen van interviews en focusgroepen. Op basis hiervan ontwikkelen zij verschillende personas.'

Partners

In het onderzoeksproject Mbo-student in Actie voor Plantaardig voedsel (MAP) werken de volgende partners samen: HAS green academy, Aeres Hogeschool Almere, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool, Koning Willem 1 College, Yuverta, Aeres MBO Almere, MBO Westland, MBO College Lelystad, Vista College, Alfa College, Firda, gemeenten Almere en Súdwest Fryslân, JOGG, Jong Leren Eten, Flevo Campus, MBO Platform Sport en Gezonde Leefstijl en het Voedingscentrum. Het project wordt gefinancierd door regieorgaan-SIA en door de ministeries van LNV en VWS.