Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Jongeren onderzoeken in podcast impact van corona op onderwijs

Laatste adviezen Platform Perspectief Jongeren in vierdelige podcast

12 feb 2024 14:07 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Winkels dicht, afstand houden, geen feestjes en de scholen dicht. Nog niet eens zo heel lang geleden voelden we allemaal de gevolgen van Corona. Voor velen is dit gelukkig verleden tijd. Maar hoe gaat het nu? De commissie Platform Perspectief Jongeren, met o.a. lector Youth Spot Stijn Sieckelinck, is samen met studenten van het Mediacollege in Amsterdam op zoek gegaan naar dat antwoord. Wat zijn de effecten van corona op kinderen, jongeren en studenten?

Het Nationaal Programma Onderwijs verdeelde 8,5 miljard euro om de gevolgen van corona voor het onderwijs te verzachten. Een onafhankelijke commissie, Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) , begeleidde de keuzes en volgde de bestedingen van het programma. Stijn Sieckelink, lector Youth Spot, was een van de commissieleden. Na tweeëneenhalf jaar beëindigt de commissie de maatschappelijke begeleiding. De commissie stelt echter ook dat de impact van de coronacrisis helaas nog vele jaren merkbaar blijft in het onderwijs.

Het eindadvies van de commissie werd begin februari aangeboden aan de Ministers van Onderwijs en wordt verder toegelicht in een vierdelige podcast ‘PPJ en de effecten van corona’, gemaakt met commissieleden, dóór jongeren. Hiervoor hebben de studenten perspectieven verzameld vanuit basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs, waarbij zij respectievelijk werden ontvangen bij Kindcentrum Sittard, het LAKS en het Mediacollege.

In de vierde en laatste aflevering, opgenomen in samenwerking met het Albeda College in Rotterdam, geeft onder andere PPJ-voorzitter Farid Tabarki laatste adviezen van de commissie aan ministers in Den Haag. Deze adviezen geven richting aan het handelen van de landelijke politiek, wanneer een situatie zoals corona zich in de toekomst nog eens voordoet.

Samengevat zijn de adviezen:

  • Houd scholen te allen tijde open
  • Verklein de klassen in het basisonderwijs
  • Investeer meer in gezonde schoolgebouwen
  • Versterk de verbinding van onderwijs met gemeentelijk jeugdbeleid
  • Stel een speciale regeringscommissaris Jeugd en Jongerenzaken aan om de belangen van jongeren te bewaken bij het vormen van nieuw beleid

Over de commissie Platform Perspectief Jongeren

Vanaf juni 2021 tot januari 2024 begeleidde en volgde de commissie Platform Perspectief Jongeren (PPJ), in samenspraak met jongeren, het Nationaal Programma Onderwijs. De commissie wilde hierbij antwoord geven op vragen als ‘hoe bereikt het programma jongeren?’, ‘hoe past het programma binnen het bredere beleid voor de positie van jongeren?’ en ‘hoe kan het ministerie van OCW zorgen dat de effecten van het programma van lange duur zijn, zodat kansenongelijkheid wordt tegengegaan?’