Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Nieuw lectorenplatform Informele Zorg van start

7 sep 2023 14:09 | Faculteit Maatschappij en Recht

Zorg van de toekomst vraagt om meer en betere samenwerking tussen de informele en formele zorg. Om daaraan bij te dragen vanuit praktijkgericht onderzoek heeft Rick Kwekkeboom, lector Langdurige Zorg en Ondersteuning, samen met collega-lectoren een subsidie ontvangen voor de oprichting van een nieuw landelijk lectorenplatform Informele Zorg.

Zorg van de toekomst

Zorg van de toekomst vraagt om meer en betere samenwerking tussen verleners van informele en formele zorg. Informele zorg omvat alle zorg en ondersteuning waar niet voor betaald wordt en die niet door een professional wordt verricht. Het vertrekpunt is dat informele zorg het fundament vormt en formele zorg daarbij aansluit. Dit heeft grote implicaties voor zowel professionals, hulpvragers en hun informele zorgverleners.

Het nieuwe landelijke lectorenplatform Informele Zorg, dat van start gaat dankzij financiering van Regieorgaan SIA, heeft de volgende ambities:

  1. Versterking van kwalitatief, hoogwaardig praktijkgericht onderzoek rondom informele zorg;
  2. Optimale agendering van het thema binnen de landelijke onderzoeksprogrammering en bijbehorende subsidiestromen;
  3. Innovaties in de praktijk en opleidingen voor zorg- en welzijn/sociaal werk.

Krachten bundelen

Het platform is een samenwerking tussen lectoraten op het gebied van zorg en sociaal werk van vijf hogescholen: Hanzehogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland en Hogeschool Rotterdam. Verder zijn ook grote landelijke koepelorganisaties en kennisinstellingen op het gebied van informele zorg betrokken: MantelzorgNL, Pharos en Movisie.

Vanuit de HvA zijn lector Rick Kwekkeboom (Langdurige zorg en ondersteuning) en bijzonder lector Anne Eskes (Patiënt- en familieparticipatie in de klinische zorg) betrokken.

Lector Rick Kwekkeboom

We kijken vanuit het platform vooral naar de zorg die naasten (familie, vrienden) geven aan iemand met een zorgvraag. De discussie is gaande of er bezuinigingen in de zorg gerealiseerd kunnen worden door een nog groter beroep te doen op deze naasten. Dat maakt het onderwerp zeer actueel.

Actueel

Binnen het platform werken lectoraten uit het gezondheidszorgdomein én uit het sociale domein samen aan een gemeenschappelijk aandachtspunt: onderzoek en onderwijs waarbij gelijkwaardige samenwerking met informele zorgverleners en ondersteuners centraal staat.

Lector Rick Kwekkeboom: “We geven nu, bij de start van het platform, vooral aandacht aan de zorg die naasten (familie, vrienden) geven aan iemand met een zorgvraag. Het gaat ons daarbij niet alleen om de mantelzorg aan ouderen, die nu veel in de belangstelling staat, maar ook om de zorg die vanuit het eigen netwerk gegeven wordt aan mensen met een langdurige beperking of chronische ziekte. Binnen de langdurige zorg is nu de discussie gaande of er bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden door een nog groter beroep te doen op deze naasten. Dat maakt het onderwerp zeer actueel.”