Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Zaanstreek-Waterland gestart

Betere samenwerking op wijkniveau kan hulpverlening voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid in regio Zaanstreek-Waterland versterken

30 sep 2023 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Door hoge werkdruk, gebrek aan tijd, privacyregels en gescheiden financieringsmodellen staat de hulp aan mensen met onbegrepen gedrag onder druk. Veel mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. Om dit te verbeteren is in de regio Zaanstreek-Waterland een praktijkgerichte leer-werkplaats Onbegrepen Gedrag gestart. Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk is hierin de kennispartner.

De praktijkgerichte Kenniswerkplaats richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen professionals, ketenpartners en onderwijs om zo de hulp aan mensen met onbegrepen gedrag te verbeteren. Het lectoraat gaat dit najaar in twee pilots onderzoeken hoe wijken zo ingericht kunnen worden dat bewoners met een psychische kwetsbaarheid beter geholpen kunnen worden. De eerste pilot richt zich op de samenwerking in de wijk. De tweede pilot is gericht op de inzet van ervaringsdeskundigen.

Pamela Lucas, onderzoeker HvA:

We werken samen met mensen op de werkvloer, mensen met ervaringskennis en ook met inwoners. We vinden het belangrijk dat de mensen om wie het gaat meebepalen over hoe de ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk eruit ziet.

De Kenniswerkplaats Onbegrepen gedrag is opgezet vanuit het regionale samenwerkingsverband Allen voor Eén. Betrokken ketenpartners zijn o.a. organisaties voor beschermd wonen, ggz-instellingen, woningbouwverenigingen, huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen en huisartsencoördinatoren, ervaringsdeskundigen, de GGD, de politie en de wijkteams.