Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Meedoen in de wijk met een LVB

Hoezo 'gewoon meedoen'?

31 aug 2023 09:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

In Sociaal Bestek (augustus 2023) schreven Saskia Welschen, Pamela Lucas en Marc Hoijtink een artikel over hun onderzoek naar meedoen in de sociale basis door personen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Beschreven wordt dat meedoen voor deze doelgroep een zorgvuldige inzet vergt van professionals. Daarbij is naast generalistische kennis juist ook specialistische kennis rondom LVB nodig. Die professionele inzet en specialistische kennis zijn echter niet altijd beschikbaar, om redenen die in het artikel uiteengezet worden. Het gevolg is dat meedoen voor personen met LVB niet vanzelfsprekend is. Het risico is bovendien dat specifieke ondersteuningsbehoeften van deze groep niet worden geadresseerd.

Betrokken medewerkers