Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Verschraling collectieve voorzieningen

sociaal professionals werken er omheen

19 jun 2023 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onlangs verscheen op Sociale Vraagstukken een artikel over een onderzoek van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van de Hogeschool van Amsterdam naar het belang van collectieve voorzieningen in aandachtswijken. Voor dit onderzoek spraken de onderzoekers met professionals in Osdorp-Midden (Amsterdam) en Kogerveldwijk (Zaanstad) over de verschraling van deze voorzieningen en de impact daarvan op de wijk.

De verhalen van professionals laten zien dat collectieve voorzieningen, ondanks diverse investeringen in het kader van aandachtswijkenbeleid, tekortschieten ten opzichte van de noden. Dit geldt zowel voor materiele zaken zoals beschikbare ruimte, als ‘software’ ofwel menskracht. Professionals proberen dit, waar mogelijk, te compenseren door inzet van eigen middelen. Lokale beleidsmakers zoeken de oplossingen tot dusver vooral in een beter, betaalbaarder of ruimer fysiek ontwerp van collectieve voorzieningen. Dit vraagstuk is echter niet alleen ‘ruimtelijk’ op te lossen. Om mensen echt verder te kunnen helpen is investeren in het professioneel kapitaal minstens zo belangrijk.