Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Slotconferentie 'Jongerenwerk in online leefwereld jongeren'

5 jun 2023 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

In de afgelopen tweeënhalf jaar heeft het lectoraat Youth Spot samen met 14 jongerenwerkorganisaties onderzoek gedaan naar de vraag: Hoe kunnen jongerenwerkers jongeren ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoeften in de online leefwereld en daarmee bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren? Op 11 mei 2023 is dit onderzoek afgesloten met een conferentie voor jongerenwerkers, docenten, studenten, beleidsmakers en andere professionals.

Doel

Het doel van deze conferentie was om terug te blikken op het tweejarig onderzoek en vooruit te kijken naar de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van begeleiden van jongeren in hun online leefwereld.

In de Kohnstammzaal op de HvA is de conferentie geopend door dagvoorzitter Simon Mamahit, onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot. Als aftrap werd via Mentimeter bij deelnemers hun vertrouwdheid met de online leefwereld van jongeren gepeild. Daarna volgde een ronde tafel-chat met vijf experts:

 • Laya Leysner, Stedelijk projectleider Online Weerbaarheid & Online Werken Amsterdam en Coördinator Projecten bij Venzo Swazoom in Amsterdam Zuid-Oost
 • Lotte Vermeire, PhD onderzoeker Vrije Universiteit Brussel, Studies in Media, Innovation and Technology
 • T-owne Gerardo, stagiaire bij DOCK, Masterstudent social work en begeleider en buddy in de regio Arnhem
 • Clemens Streng, Jongerenwerk in de Online Leefwereld van jongeren, Amsterdam (Stedelijke Ontwikkelopgave) bij DOCK Amsterdam
 • Stijn Sieckelinck, Lector Youth Spot - Jongerenwerk, HvA

ronde tafel-chat 5 experts

Dit gezelschap benadrukte de volgende punten:

 • Online leefwereld is een belangrijke leefwereld voor jongeren waarin zij zich kunnen ontdekken, hun identiteit ontwikkelen, experimenteren en grenzen leren aan te geven.
 • Deze leefwereld brengt risico’s en positieve kansen met zich mee. Daarom is het belangrijk dat jongerenwerkers ook in deze online leefwereld aanwezig zijn en contact zoeken met jongeren.
 • Doelen die jongerenwerkers in de online leefwereld van jongeren willen bereiken, blijven dezelfde als die offline, maar moeten dan wel vertaald worden naar de online leefwereld. Om deze doelen te kunnen bereiken hebben jongerenwerkers de handelingskennis nodig voor het werken in de online leefwereld.
 • Jongerenwerkers hoeven niet alles te weten over sociale media, AI en algoritmes, maar het is wel belangrijk jongeren zelf in te zetten als experts en met jongeren in gesprek te gaan over wat die online doen, hoe bepaalde dingen daar werken en waar ze ondersteuning van jongerenwerkers nodig hebben.
 • Daarnaast werd er ook benadrukt dat er beleid ontbreekt dat het werken in de online leefwereld beter vorm zou moeten geven. Hier kan gedacht worden aan: volledige integratie van online- en offlinewerk, goede technische voorzieningen, beschikbare werkuren, bereikbaarheid van jongerenwerkers, faciliteiten en privacy regeling.

Na de chat aan de ronde tafel was de tijd aangebroken om de verhalen te onderbouwen vanuit het onderzoek. In dit gedeelte hebben Dejan Todorovic, onderzoeker van het lectoraat Youth Spot en Cherinne Beaart, jongerenwerker bij Dynamo Amsterdam de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. Cherinne en Dejan hebben aan de hand van de onderzoeksbevindingen en praktijkvoorbeelden verteld over de ontwikkelingsbehoeften van jongeren in de online leefwereld, over de rol en positie van het jongerenwerk in deze online leefwereld, over hoe jongerenwerkers methodisch kunnen handelen in de online leefwereld en wat de bijdrage van het jongerenwerk in de online leefwereld is op de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren.

De laatste ronde stond in het teken van een interactieve kennisuitwisseling met alle deelnemers. Alle deelnemers gingen uiteen in acht subgroepen om in gesprek met elkaar te gaan over vier vragen die de richting wijzen voor de toekomst:

 • Waarom is voor jou werken in de online leefwereld van belang? Waar zie je de kansen en waar de gevaren/belemmeringen?
 • Wat heb jij of wat heeft jouw organisatie nodig qua kennis over de online leefwereld van jongeren?
 • Hoe kijken we naar de toekomst?
 • Wat neem je mee van vandaag?

Aan alle subgroepen werd gevraagd om de antwoorden te delen via Mentimeter zodat een mooi overzicht ontstond met uitdagingen en geleerde lessen.

Uitdagingen

 • Jongeren komen op steeds jongere leeftijd in aanrakig met seks/drugs/criminaliteit en heel veel andere dingen.
 • TikTok is privacygevoelig, maar dat is ook een plek waar veel jongeren op zitten. Daar is de kans om signalen op te pakken en het gesprek aan te gaan.
 • Hoe maak je goede content zodat jongeren jou online gaan volgen.

Geleerde lessen

 • Eerder en effectiever samenwerken met partnerpartijen en opdrachtgevers.
 • Het onderzoek kan helpen bij het verantwoorden en ondersteunen van het belang online jongerenwerk.
 • Beleid mag meer meebewegen met de uitvoerende partijen.

Conferentie gemist?

Heb je de slotconferentie gemist dan kun je deze terugkijken.

Wil je meer informatie over het onderzoek dan kun je contact opnemen met hoofdonderzoeker Dejan Todorovic.