Kenniscentrum Maatschappij en Recht

European Conference for Social Work Research

presentatie onderzoek tijdens ECSWR 2023 in Milaan

25 apr 2023 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Vanuit het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk bezochten onderzoekers Saskia Welschen en Pamela Lucas de European Conference for Social Work Research (ECSWR) 2023 in Milaan. Zij hebben een presentatie verzorgd over hun onderzoek naar het meedoen van bewoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) aan activiteiten in de sociale basis (bijv. Huizen van de Wijk). Het onderzoek laat zien dat dit ‘meedoen’ een complexe professionele inzet vergt.

Dilemma: wel of niet het label LVB gebruiken

Thema van de conferentie was Social work research through and towards human relationships. De presentatie van de onderzoekers sloot daar goed op aan; zij spraken over het centrale dilemma dat naar voren kwam in het onderzoek: wel of niet gebruiken van het label ‘LVB’. Voor professionals en vrijwilligers een dilemma, omdat zij enerzijds personen met een LVB niet als een aparte groep willen benaderen en niet willen bijdragen aan stigmatisering, maar anderzijds hen wel op de juiste wijze willen ondersteunen. Ook de onderzoekers zelf kwamen dit dilemma tegen tijdens het onderzoek. Zo bleek het bijvoorbeeld lastig om respondenten te werven die het label zelf niet herkennen. En tijdens interviews was het soms moeilijk in te schatten of iemand het label al of niet accepteerde.

Relevant thema

De onderzoekers gaven hun presentatie binnen een panelsessie met andere sociaal werk-onderzoekers uit Ierland, Spanje en Portugal. De verschillende sessies gaven elk vanuit verschillende invalshoeken boeiende inzichten in de brede thematiek sociaal werk met personen met een LVB. Tijdens de discussie met de zaal werd het belang van het agenderen en uitwisselen van kennis over dit thema nog eens benadrukt.

Betrokken medewerkers