Kenniscentrum Maatschappij en Recht

'Gewoon meedoen' is niet zo gewoon

Een verkennend onderzoek naar meedoen van bewoners met een LVB in de sociale basis in Amsterdam

7 mrt 2023 10:55 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden vanuit het overheidsbeleid gestimuleerd om zelfstandig te wonen in de wijk. De bedoeling is dat zij voor hun sociale contacten en lichte ondersteuning vooral gebruik maken van het aanbod door formele en informele partijen in de ‘sociale basis’ zoals buurthuizen en de Huizen van de Wijk. Vanuit de praktijk komen echter signalen dat dit niet altijd gemakkelijk gaat. In dit verkennende onderzoek vanuit het lectoraat Stedelijk Sociaal werk is onderzocht hoe de participatie van personen met een LVB in de sociale basis verloopt, in het bijzonder bij groepsactiviteiten gericht op ontmoeting.

Om de ervaringen in kaart te brengen interviewden onderzoekers diverse professionals en vrijwilligers werkzaam in of rond de sociale basis en personen met een LVB. Daarnaast werden bijeenkomsten gehouden met deze personen.

Het onderzoek laat ten eerste het dilemma zien waarvoor professionals en vrijwilligers zich gesteld zien. Aan de ene kant is er vanuit de gemeente geen doelgroepenbeleid en is er ongemak onder professionals, vrijwilligers en bewoners zelf rond gebruik van het label LVB. Maar tegelijkertijd hebben professionals en vrijwilligers in de sociale basis behoefte aan meer specifieke kennis over de doelgroep LVB. Deze kennis is nodig om de doelgroep de juiste begeleiding te kunnen bieden in de sociale basis, zo komt naar voren uit de interviews. Professionele inzet is daarbij essentieel; de benodigde specifieke aanpak voor de doelgroep is vaak teveel gevraagd voor vrijwilligers.

Uit het onderzoek blijkt echter de hoge werkdruk van professionals, waardoor zij te weinig tijd hebben om bewoners met een LVB goed te kunnen begeleiden, en een tekort aan professionele inzet met als onderdeel daarvan specifieke deskundigheid. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn inzet op de aanwezigheid van professioneel kapitaal, en vooral specifieke deskundigheid rond LVB, en op een goed samenspel tussen de verschillende betrokken professionals.

Betrokken onderzoekers