Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Verschraling in professioneel perspectief

Narratieven van (street-level) professionals over schaarste-praktijken bij collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen in een Amsterdamse en Zaanse wijk

10 feb 2023 09:32 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) leven er zorgen dat collectieve voorzieningen in aandachtswijken kampen met ‘verschraling’ en ‘onderbedeling’. Zo concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (2020) dat publieke voorzieningen in steden zijn verschraald, waardoor sommige groepen beperkt toegang hebben tot relevante voorzieningen als een bibliotheek, sport of een welzijnscentrum. Wanneer de meest kwetsbare inwoners van een stad de minste ondersteuning krijgen , of als de ondersteuning voor hen achterblijft bij de behoeften, kan dit ernstige gevolgen hebben voor hun ontplooiingskansen.

In dit onderzoek verkennen we vanuit het perspectief van professionals in hoeverre collectieve voorzieningen in de sociale infrastructuur van MRA-aandachtswijken van belang zijn voor de kansengelijkheid en ontplooiing van inwoners. Er is hierbij gekozen voor onderzoek in het gebied Osdorp-Midden in Amsterdam en in de wijk Kogerveldwijk in Zaanstad.

Download de samenvatting van het rapport

Betrokken onderzoekers

Wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de betrokken onderzoekers.