Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leergemeenschap Digitale vertalingen van start

2 feb 2023 13:18 | Faculteit Maatschappij en Recht

De Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen zijn gestart met de Leergemeenschap Digitale vertalingen. Deze leergemeenschap streeft naar een duurzame samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs, onderzoek en overheid op het gebied van de vertaling van rechtsregels naar digitale systemen, met als doel de informatiehuishouding en dienstverlening van de overheid te verbeteren.

Digitale vertalingen

Bij digitale vertalingen gaat het om de correcte, effectieve en transparante vertaling van regelgeving naar ICT-systemen die de uitvoering van regelgeving ondersteunen. Denk hierbij aan een gebruikersvriendelijke interface voor het aanvragen van een inkomenstoeslag of software voor het beoordelen van een evenementenvergunning.

In het juridisch onderwijs willen de partners meer aandacht voor methoden en technieken op dit vlak, omdat in de beroepspraktijk de behoefte aan juridische professionals die deze methoden begrijpen en beheersen de komende jaren steeds verder zal toenemen.

Structurele uitwisseling

In de nieuwe leergemeenschap werken we aan het opleiden van de overheidsprofessionals van de toekomst. Docenten en studenten van de HVA, UvA, Hanzehogeschool Groningen en RUG werken er samen met overheden (Rijk, gemeenten en provincies) aan een doorlopende reeks onderwijsprojecten uit de praktijk. Digitale vertalingen bieden aanknopingspunten voor stages, groepsopdrachten en afstudeeropdrachten voor allerlei opleidingen, waaronder rechten, ICT, bestuurskunde, multimedia en communicatie.

In 2023 zullen studenten gaan werken aan opdrachten van de Belastingdienst, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en van de gemeenten Amsterdam en Utrecht. In de loop van het project zullen ook andere kennisinstellingen worden uitgenodigd en de deur voor samenwerking met andere geïnteresseerde organisaties staat open.

Over de leergemeenschap

Het Legal Tech Lab van de Hogeschool van Amsterdam is penvoerder van de leergemeenschap. De UvA, Hanzehogeschool Groningen en RUG zijn actieve onderwijspartners. De leergemeenschap is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van i-Partnerschap (de Rijksorganisatie voor ontwikkeling, digitalisering en innovatie).

Contact

Neem voor meer informatie contact op met projectleider en woordvoerder Ivar Timmer.

Opdrachtgevers

Geïnteresseerd om als opdrachtgever op te treden? Aarzel niet om contact op te nemen. Contactpersonen per instelling:

Zie ook

Lectoraat Legal Management, HvA
Legal Tech Lab, HvA