Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Een tegen eenzaamheid

Donderdag 6 oktober - 16.00 - 17.30 uur - Webinar over eenzaamheid bij jongeren

13 sep 2022 00:00

Wil jij meer weten over eenzaamheid bij jongeren en wat jij kunt betekenen voor een jongere als leerkracht, docent, intern begeleider, studentbegeleider, coach, sociaal werker, jongerenwerker of andere professional die met jeugd werkt? Neem dan deel aan de interactieve bijeenkomst georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam in de week tegen de eenzaamheid, waarin je kennis maakt met een e- learning hoe je eenzaamheid kunt herkennen.

Achtergrond:

Eenzaamheid onder jongeren een onderbelicht en onderschat probleem

Ik was wel met anderen maar voelde me toch alleen’. Myron, leeftijd 18/19 jaar (zie deze link)

Heb jij door wanneer iemand eenzaam is?
Eenzaamheid onder jongeren komt veel voor en kan ernstige gevolgen hebben zoals het ontwikkelen van psychische problemen. Jongeren geven aan dat het praten over eenzaamheid lastig is, dat komt onder andere door de druk op social media om te laten zien dat het goed gaat: hierdoor kan er schaamte ontstaan om over eenzaamheid te praten.
Tegelijkertijd heerst er nog de opvatting dat eenzaamheid vooral onder ouderen bestaat. Daarnaast wordt eenzaamheid vaak verward met het ontbreken van een (uitgebreid) sociaal netwerk en wordt soms ten onrechte gedacht dat jongeren met een relatief groot netwerk niet eenzaam kunnen zijn.

Professionals hebben een grote rol bij het bespreekbaar maken van eenzaamheid, dit geldt in principe voor alle professionals die met jongeren te maken hebben van sociaal werkers tot leerkrachten. Het blijkt echter dat professionals het soms als complex ervaren om gevoelens van eenzaamheid te herkennen en jongeren hierbij te ondersteunen, vooral wanneer er ook sprake is van andere problematiek.

Om professionals te ondersteunen hierin is in het kader van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam een praktische en handzame e-learning ontwikkeld over eenzaamheid. Deze e-learning vormt ook de basis van een train de trainer(ontwikkeld door Leven Lang Ontwikkelen HvA) die organisaties kunnen inzetten om hun werknemers te trainen in het herkennen van eenzaamheid.

Maar we zijn er nog niet..

Er is meer nodig om jongeren te begeleiden. Want hoe moet je als professional omgaan met de eenzaamheid van een jongere als je deze gesignaleerd hebt? Wat zijn tips en tricks die je kunt gebruiken in het contact? Welke modellen en interventies zijn er die ingezet kunnen worden?

Om een onderbouwd antwoord te kunnen geven op deze vragen en een aanvullende module te kunnen ontwikkelen op de bestaande e-learning werken hebben het lectoraat Jeugdzorg, het lectoraat Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad en Leven Lang Ontwikkelen van de Hogeschool van Amsterdam de handen ineen geslagen. Wij zoeken enthousiaste partners die zich samen met ons in willen zetten om eenzaamheid bespreekbaar te maken en input willen leveren voor de ontwikkeling van de e-learning en hopen in deze bijeenkomst te starten met het ophalen van de eerste ervaringen van professionals.

Wij kijken er naar uit!

Namens Lectoraat Jeugdzorg Hogeschool van Amsterdam;
Anke Boerema, Nesrien Abu Ghazaleh

En afdeling Leven Lang Ontwikkelen Hogeschool van Amsterdam;
Sjak van den Broek