Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Nieuw onderzoek naar beleving van natuur in de eigen wijk

1 jul 2022 12:30

Hoe vergroot je de waardering voor natuur in de eigen leefomgeving? Daarover gaat een nieuw onderzoeksproject van Naturalis, het HvA lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, docenten van Toegepaste Psychologie en verschillende gemeenten en praktijkpartners. Het project met de naam Trefpunt LiveScience ontvangt hiervoor een subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda voor Wetenschapscommunicatie.

De natuur om ons heen is van grote invloed op ons welzijn en welbevinden, maar een directe relatie met de natuur om ons heen is niet vanzelfsprekend. Trefpunt LiveScience is een project waarbij families uit wijken met een lage sociaal-economische status op een laagdrempelige manier in aanraking komen met de natuur en wetenschap in hun eigen omgeving. Zowel in hun eigen wijk als in de zaal LiveScience van Naturalis gaan bewoners en wetenschappers met elkaar in gesprek over natuur in hun leefomgeving en uit hun land van herkomst. De deelnemers krijgen zo meer zicht op de biodiversiteit in de directe omgeving en hoe deze onder druk staat.

Natuurinclusieve samenleving

Het project brengt mensen samen, stimuleert ontmoetingen, samenwerking en begrip tussen mensen die allemaal belangrijk zijn voor een bloeiende biodiversiteit. Het proces onderscheidt zich door de nauwe samenwerking met de directe omgeving van de doelgroep, onder andere door samen te werken met de buurtwerkers. Doel van het project is een bijdrage te leveren aan een natuurinclusieve samenleving in de eigen regio.

Motivatie en activatie

Onderzoekers van het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad en docenten en studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie gaan het hele project op de voet volgen. Lector Reint Jan Renes: ‘We brengen in kaart wat de motiverende en activerende factoren van families zijn ten opzichte van natuur, biodiversiteit en wetenschap en welke barrières daarbij horen. Vervolgens zullen we op basis van deze inzichten de projectdoelen nalopen en waar nodig aanpassen of bijschaven. Tijdens de uitvoerende fase van het project rapporteren we over de effecten van de activiteiten op de mensen in de wijk, of ze zich bijvoorbeeld ook meer verbonden voelen met de natuur.’

NWA Wetenschapscommunicatie

NWO financiert sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, onder andere door het stimuleren van wetenschapscommunicatie en outreach. Het doel is door goede wetenschapscommunicatie de verbinding tussen wetenschap en samenleving te versterken. Bijvoorbeeld door wetenschap dichter bij bestaande en nieuwe doelgroepen te brengen zodat interactie tot stand kan komen en wederzijds begrip wordt versterkt.
Bekijk hier alle gehonoreerde projecten

Meer weten over het project?

Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, met Reint Jan Renes als lector, onderzoekt hoe mensen komen tot duurzaam gedrag: gedrag waarmee we het milieu zo weinig mogelijk, of zelfs helemaal niet belasten.

lees meer over het lectoraat op: www.hva.nl/duurzamestad