Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Keynote van Lex Veldboer op de ECSWR 2022 in Amsterdam

Social inclusion in times of underresourced social work

1 jul 2022 15:21

Van 6 tot en met 8 april mocht het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA de 11e Europese Social Work conferentie in Amsterdam organiseren in samenwerking met de European Social Work Research Association. Gedurende de conferentie waren er tal van sessies waarin het laatste onderzoek naar social work werd gepresenteerd en was er tijd voor eten en drinken en om professionals en onderzoekers vanuit geheel Europa te ontmoeten. Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werk aan de HvA, mocht bij de opening de keynote verzorgen.

In zijn Keynote, genaamd ‘social inclusion in times of underresourced social work, beargumenteert Veldboer dat de sociale infrastructuur (bestaande uit bijvoorbeeld buurthuizen en bibliotheken) met name onvoldoende gefinancierd is in de meest kwetsbare wijken. Hierdoor worden vooral de bewoners uit deze wijken onvoldoende ondersteund en nemen sociale ongelijkheden toe. Hieraan iets doen is echter moeilijk, zeker vanwege de langdurige bezuinigingen in de sector. Veldboer laat het hier echter niet bij en geeft aan dat er desondanks voldoende aanknopingspunten zijn om er toch iets aan te doen. Benieuwd, bekijk dan hier zijn keynote terug.