Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Tekort professionele zorg niet dé reden om mantelzorg te geven

Een blog van lector Rick Kwekkeboom op Zorg & Sociaal Web

28 jun 2022 14:00

Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van jongeren die mantelzorg verlenen. Een discussie die wordt geplaatst in een breder debat over de verhouding tussen burgers en overheid. Maar waarover gaat dit debat precies? En zou het daar eigenlijk wel over moeten gaan? Rick Kwekkeboom gaf in een blog voor het Zorg & Sociaal web een antwoord op deze vragen.

Tijdens de week van de jonge mantelzorger presenteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau de meest recente cijfers over jongeren tussen de 16 en 24 jaar die mantelzorg verlenen. Ongeveer een half miljoen jongeren van 16 tot en met 24 jaar zorgt voor een naaste met gezondheidsproblemen: in totaal gaat het om één op de vier jongeren. Er werd, met de presentatie van deze cijfers, aandacht gevraagd voor de door de jongeren ervaren belasting en de gevolgen voor hun welzijn.

Intrinsieke motivatie

Rick Kwekkeboom, Lector Langdurige Zorg en Ondersteuning, deelt de mening dat het onwenselijk is dat jongeren die zorg geven aan een naaste, hierdoor in hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling worden bedreigd. Maar er is ook een andere kant, zo schrijft zij: 'Als het gaat om hun intrinsieke motivatie om zorg te willen geven aan een naaste, verschillen de meeste jonge mantelzorgers niet van de ‘oudere’ mantelzorgers. De meerderheid van de mantelzorgers geven die zorg – en dat blijkt ook uit (andere) onderzoeken van zowel het SCP als andere onderzoekseenheden – uit betrokkenheid.'

Ondersteuning van mantelzorgers door de samenleving

Rick pleit in het artikel voor een andere discussie: 'De discussie moet gaan over wat van de samenleving mag worden verwacht voor het bieden van ondersteuning. En welke partijen binnen deze samenleving voor wat verantwoordelijk gehouden mogen worden, en hoe dit dan kan worden gerealiseerd. De kern van de oplossing zou daarbij moeten zijn wat er gedaan moet en kan worden om mantelzorgers, ongeacht hun leeftijd, te faciliteren en te ondersteunen bij het verlenen van zorg.'