Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Naar nieuwe verhoudingen in Amstelveen.

Onderzoek naar de relaties tussen wijkprofessionals, bewoners en de gemeente.

10 jun 2022 09:48 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

“Er zijn op het moment spanningen tussen wijkprofessionals, bewoners in de wijk en de gemeente, wat zijn hiervan de oorzaken en welke mogelijke oplossingen zijn er?”. Deze vraag stelde de Kleine Coalitie Versterking Sociale Basis in Amstelveen een klein jaar geleden aan ons en vormt de aanleiding voor dit artikel.

Om de vraag vanuit de gemeente te beantwoorden hebben wij interviews met de verschillende partijen gehouden, dialooggesprekken gevoerd en uiteindelijk is er een ontwerpbijeenkomst georganiseerd om te komen tot concrete oplossingen. Uit het onderzoek kwamen drie centrale fricties naar voren: (1) de verschillende invulling van bewoners en professionals aan de notie van lokale participatie; (2) de spanning tussen de nagestreefde bestuurlijke transparantie rondom wijkontwikkeling en de door bewoners ervaren transparantie; en (3) tussen gemeente en professionals speelde een verschil in opvatting over wat goed werk is en wat ervoor nodig is om dat te realiseren.

Op basis van deze inzichten is een ontwerpproces opgezet vanuit Design Thinking Principes. Daaruit kwam het ontwerp van de huiskamerdialoog. Hierbij worden op een laagdrempelige manier alledaagse spanningen in de samenwerking geagendeerd en verkend.