Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Sociaal schaduwwerk

Informele werkpraktijken in België en Nederland

5 apr 2022 15:59 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Een mooi artikel van Saskia Welschen en Mieke Schrooten over ‘sociaal schaduwwerk’ is geplaatst in Journal of Social Intervention [link]. Daarin gaan de auteurs diep in op het fenomeen ‘sociaal schadwuwwerk’, op basis van onderzoek dat zij de afgelopen jaren in Vlaanderen en Nederland hebben verricht. Sociaal schaduwwerk verwijst naar vormen van sociaal werk die worden uitgevoerd door informele spelers -zoals actieve bewoners, religieuze organisaties of sportverenigingen- en vaak op vrijwillige basis. Kenmerkend is dat deze sociaal werkpraktijken minder bekend en zichtbaar zijn voor formele sociaal werk en de overheid. Tegelijkertijd vervult sociaal schaduwwerk vaak een cruciale rol in de ondersteuning van bewoners en doelgroepen die om verschillende redenen afstand ervaren tot formele zorg en ondersteuning. Het artikel vloeit onder meer voort uit onderzoek gedaan vanuit de Werkplaats Sociaal Domein en het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk in de Amsterdamse wijken Holendrecht en de Jan Maijenbuurt. Klik hieronder op de link om het artikel te openen.