Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Rapportage 'Nabijheid in tijden van afstand'

Hulp bij gevolgen van Covid-19 bij jongeren

8 mrt 2022 16:22 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het is steeds duidelijker dat jongeren hard geraakt zijn door de COVID-19 crisis. Het gebrek aan fysiek contact en mogelijkheden tot activiteiten heeft grote gevolgen voor jongeren op sociaal, economisch en mentaal vlak. Juist in deze uitdagende tijd is het extra belangrijk dat jongeren voldoende contact hebben met ondersteunende volwassenen, die kunnen signaleren wanneer het minder goed met ze gaat en hen op het juiste moment hulp of advies kunnen geven.

KeTJAA richt zich op kennisontwikkeling ter ondersteuning van kwetsbare jeugd in Amsterdam en omgeving, en vond het belangrijk te onderzoeken of en hoe jongerenwerkers bleven aansluiten bij jongeren tijdens deze periode. En ook wat daarvan behouden zou moeten blijven voor de toekomst.

Vanuit dit project zijn de volgende producten opgeleverd:

Achtergrond kenniswerkplaats

De Regionale kenniswerkplaats jeugd Amsterdam-Amstelland, een voortzetting en uitbreiding van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA), richt zich op samen leren en werken om jeugdigen (12+) en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen en bij te dragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Bij het bepalen wat de kenniswerkplaats doet is het perspectief van jeugdigen en ouders belangrijk. Vertegenwoordigers van jongeren en/of ouders zijn substantieel partij bij (de ontwikkeling en uitvoering van) de werkplaatsbijeenkomsten en alle projecten. Het Jeugdplatform Amsterdam denkt erover mee. Participatie krijgt óók vorm via deelname van hogeschool-studenten aan activiteiten binnen de Werkplaatsbijeenkomsten of projecten en portaalvragen.

Meer informatie

Klik voor meer informatie op de link naar de Werkplaats Jeugd of bekijk de projectpagina Kenniswerkplaats jeugd Amsterdam Amstelland