Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Podcast 'Gooi er nog maar wat jongerenwerkers tegenaan'

Een podcast over het in beeld brengen en versterken van jongerenwerk

11 feb 2022 16:03 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het jongerenwerk is een aparte werksoort die zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap. Zij heeft een grote invloed op het leven van individuele jongeren en via de jongeren op het functioneren van de samenleving als geheel. Het is daarom belangrijk om het jongerenwerk, dat net als de cultuur en samenleving, continu in beweging is, te blijven innoveren.

Hoe draagt jongerenwerk bij aan het welzijn van jongeren en welke maatschappelijke toegevoegde waarde heeft het contact met een jongerenwerker?

Dr. Stijn Sieckelinck, Lector bij het lectoraat Youth Spot van de Faculteit Maatschappij en Recht, vertelt je in deze podcast, gemaakt in het kader van de HvA-kennisparade van 10 februari j.l. meer over zijn ervaringen.

Onderzoeksprojecten

Om te onderzoeken hoe jongerenwerk bijdraagt aan het welzijn van jongeren en welke maatschappelijke toegevoegde waarde het contact met een jongerenwerker heeft, werkt het lectoraat Youth Spot aan verschillende onderzoeksprojecten.

Het in beeld brengen en versterken van jongerenwerk in VO-Scholen

In toenemende mate vindt jongerenwerk in VO-scholen plaats. Hoe staat het ervoor, wat levert het op, en hoe kan het worden versterkt? In vervolg op vier eerdere onderzoeken lopen er momenteel twee onderzoeksprojecten naar de samenwerking van jongerenwerkers en VO-scholen. De projecten leveren een monitorinstrument op om de implementatie en effectiviteit van jongerenwerk in school te meten. In onderstaande link vindt je meer informatie over de onderzoeksprojecten en het in beeld brengen en versterken van jongerenwerk in VO-scholen.

Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren

In de periode mei 2020 - mei 2022 voert Youth Spot in samenwerking met jongerenwerkorganisaties in Nederland een onderzoek uit naar jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren. Het project bestaat uit drie fases en is mogelijk gemaakt door SIA RAAK-Publiek subsidie en eigen bijdragen van partners en de Hogeschool van Amsterdam. In ondestaande link vindt je meer informatie over het onderzoeksproject 'Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren'.

Meer informatie

Beide projecten zijn te volgen via www.hva.nl/youthspot. Voor vragen over deze projecten kunt u contact opnemen met projectleider Dr. Willeke Manders.