Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Naast ervaringskennis moeten we ook 'nabije kennis' erkennen

21 dec 2021 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Erkenning van ‘nabije kennis’, een artikel uit Sociale Vraagstukken door Pamela Lucas, Marc Hoijtink, Saskia Welschen en Lex Veldboer

Sociaal schaduwwerk verwijst naar activiteiten en vormen van ondersteuning die ontplooid worden door actieve bewoners, veelal op vrijwillige basis, maar vergelijkbaar met de functies van het formele sociaal werk. Dit informele sociaal werk is vaak onbekend bij formele organisaties en de overheid, maar vervult een essentiële rol voor veel bewoners die moeilijk bereikbaar zijn voor formeel zorg- en welzijnsaanbod.

In dit artikel belichten de auteurs de waarde van de ‘nabije kennis’ van deze informele spelers en waarom deze bron van kennis volgens hen serieuze erkenning verdient.