Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Jongerenwerk in de online wereld van jongeren

Bijdrage aan ontwikkeling en participatie jongeren

9 dec 2021 16:07

Hoe werken jongerenwerkers in de online leefwereld van jongeren en hoe dragen zij hiermee bij aan het vergroten van de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren? Dit onderzoeken we samen met 14 jongerenwerk-organisaties in het project Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren.

In de eerste fase van het onderzoek werd duidelijk wat de ontwikkelingsbehoeftes zijn van jongeren in hun online leefwereld. Deze ontwikkelingsbehoeftes kun je vinden in de brochure .

In de tweede fase van het onderzoek hebben we onderzocht hoe jongerenwerkers werken in de online leefwereld van jongeren. In fase 3 onderzoeken we of en zo ja, hoe, dit bijdraagt aan het vergroten van de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren. Jongerenwerkers houden logboeken bij, nemen interviews af met jongeren, en nemen deel aan intervisiebijeenkomsten.

Het onderzoek levert een handboek Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren op. Ook verschijnen er verschillende wetenschappelijke artikelen.

Meer informatie over het project kun je vinden op de projectpagina .