Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Podcast: Ontwerpen voor ontmoeten

Een podcast over de invloed van de fysieke leefomgeving op onze sociale contacten

18 nov 2021 15:00

Wat kun je als gemeente doen in de gebouwde omgeving om eenzaamheid te voorkomen en verminderen? In deze podcast vertelt onder andere Rick Kwekkeboom, lector Langdurige Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam, over het belang van de openbare ruimte en woonomgeving voor contact tussen mensen. De podcast is onderdeel van een reeks van het landelijke programma 'Een tegen eenzaamheid'.

Rick Kwekkeboom gaat in op het belang van de openbare ruimte en woonomgeving voor contact tussen mensen, en welke rol de gemeente daarin kan spelen. Als gemeente heb je de mogelijkheid om zowel in het sociale domein als in het fysieke domein naar veranderingen te streven, zegt ze, en juist op een onderwerp als sociale cohesie zouden de afdelingen binnen de gemeente de handen ineen moeten slaan. Is het een taak voor gemeenten alleen? Nee, zegt Kwekkeboom. Ze noemt bewonersinitiatieven. “Mensen kunnen er zelf mee aankomen, en doen dat ook.”

Buurtbankjes

In de podcast wordt ook een kijkje genomen bij het initiatief BuurtBankjes , een van de inzendingen van de eerste ZorgSaamWonen Award , waar Rick Kwekkeboom jurylid van was. Ook komen de winnaars van deze Award, het woonproject Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem en Hart van Vathorst, in Amersfoort aan bod. Wat zij doen en hoe dat overdraagbaar is op andere plekken, vertellen Rens Rikken van Van Wijnen Projectontwikkeling en Esther de Voogd van Hart van Vathorst in de podcast.

Een tegen Eenzaamheid

Een tegen eenzaamheid is een landelijk actieprogramma om de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken.Het is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rick Kwekkeboom is lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie van het programma.