Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Promotieonderzoek ambivalentie en milieuonvriendelijk gedrag

Docent-onderzoeker Marije van Gent start nieuw onderzoek met NWO-promotiebeurs

3 sep 2021 12:48 | Faculteit Maatschappij en Recht

Marije van Gent, senior onderzoeker bij het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, ontvangt een NWO-promotiebeurs om onderzoek te gaan doen naar ambivalentie ten aanzien van milieuonvriendelijke gedragingen. De aanvraag werd door de commissie op alle criteria als excellent beoordeeld.

Steeds meer mensen voelen zich wel eens ambivalent over het maken van een vliegreis, het eten van een hamburger, of toch even boodschappen doen met de auto. Hoewel men dat gedrag als prettig of gemakkelijk ervaart, kan er tegelijkertijd ook een schuldgevoel ontstaan vanwege de klimaatimpact van dat gedrag. Deze conflicterende gedachten en gevoelens zijn onderwerp van het promotieonderzoek van Marije van Gent. In het onderzoeksproject gaat Van Gent onderzoeken of het ervaren van ambivalentie ingezet kan worden om mensen te prikkelen zich anders te gaan gedragen. Onder welke voorwaarden en voor wie draagt ambivalentie bij aan milieuvriendelijker gedrag?

Marije van Gent

Van Gent: “Ik ervoer zelf ambivalentie bij bepaalde milieuonvriendelijke keuzes die ik maakte en dat prikkelde mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Is het nou eigenlijk handig om bij mensen ambivalentie op te wekken; helpt dat om te veranderen? Mensen willen graag die inconsistentie opheffen en zo kan ambivalentie een begin zijn van verandering. Maar omdat ambivalentie ook een onprettig gevoel is, is het ook goed mogelijk dat mensen in de weerstand gaan en juist vasthouden aan hun oude gedrag. Er valt op dit terrein nog veel te onderzoeken.”

Noodzaak tot duurzamere levensstijl

Gezien de urgentie van klimaatverandering en de noodzaak voor burgers wereldwijd om een ​​duurzamere levensstijl aan te nemen, draagt ​​dit project niet alleen bij aan de uitbreiding van academische kennis over dit onderwerp, maar heeft het ook veel maatschappelijke relevantie. Met het onderzoek kunnen inzichten worden opgedaan die in de praktijk kunnen worden gebruikt om te sturen op milieuvriendelijke gedragsverandering. Van Gent: “Bij onze praktijkpartners zien we vaak een aarzeling om in klimaatcampagnes te benadrukken dat bepaald gedrag slecht is voor de planeet. Dat opgeheven vingertje kan veel ambivalentie en weerstand oproepen, is de gedachte. Maar misschien kan het activeren van ambivalentie juist ook behulpzaam zijn bij gedragsverandering. De resultaten van dit onderzoek zijn daarmee direct toepasbaar voor het veld.”

NWO-promotiebeurs voor leraren

De NWO-promotiebeurs biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. In totaal hebben vijf HvA docent-onderzoekers in deze ronde een beurs ontvangen.