Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Nieuwe onderzoeker stelt zich aan u voor

Het lectoraat Youth Spot stelt u graag voor aan Tara van Dijk.

7 jul 2021 17:04 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Tara werkt sinds half mei als junior onderzoeker bij het team van Youth Spot.

Tara heeft een Master Sociologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam, voorafgegaan door een Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam. Eerder was zij werkzaam als onder andere begeleider op een GGZ-woonvoorziening en als beleidsadviseur.

Binnen Youth Spot is zij momenteel betrokken bij het thema ‘Samenwerking jongerenwerk en voortgezet onderwijs’.

Tara: “Mijn studieachtergrond is een combinatie van Sociologie en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ik ben werkzaam geweest bij onder andere een advies- en onderzoeksbureau voor het sociaal domein. Daar heb ik mij voornamelijk gericht op beleidsadvies voor Jeugd, op regionaal niveau.

Jongeren vind ik extra interessant doordat er binnen de jongerencultuur sprake kan zijn van andere normen en waarden dan in de brede ‘volwassen’-maatschappij. Tel hier de grote verschillen tussen jongeren bij op, plus alle moeilijk- en mogelijkheden van de levensfase en er ligt een complexe puzzel.

Dankzij jongerenwerkers lukt het steeds beter om deze puzzel in beeld te krijgen en belangrijker nog: om jongeren te begeleiden bij het leggen van hun persoonlijke puzzel. Ik kijk er dan ook erg naar uit om via Youth Spot een bijdrage te kunnen leveren aan de professionalisering van het jongerenwerk”.