Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Routekaart voor pedagogisch handelen in het jongerenwerk

24 jun 2021 15:25

Dat jongerenwerkers een pedagogische opdracht hebben in de wijken wordt steeds zichtbaarder. Zo motiveerden jongerenwerkers jongeren tijdens de coronacrisis om vol te houden en perspectief te blijven zien in een tijd dat jongeren op zichzelf waren aangewezen.

De pedagogische opdracht verwijst naar het onderdeel van het methodisch werken dat gericht is op het goed opvoeden van jongeren in het jongerenwerk. Kennis over goed opvoeden in het jongerenwerk is belangrijk. Met deze kennis kunnen (toekomstige) jongerenwerkers jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties beter ondersteunen in hun ontwikkeling naar volwassenheid en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

In de Werkplaats Jongerenwerk heeft het Lectoraat Youth Spot het opvoeden in het jongerenwerk onderzocht in nauwe samenwerking met studenten van de minor Jongerenwerk (HvA), jongerenwerkers en inhoudelijk deskundigen van jongerenwerkorganisaties JoU, Dock, Dynamo, perMens, Swazoom, Meerwaarde en Combiwel. Samen is er veel geleerd over wat jongerenwerkers jongeren in het jongerenwerk meegeven (pedagogische uitgangspunten) en hoe zij via hun pedagogisch handelen bijdragen aan deze verschillende uitgangspunten op een manier die aansluit bij de opdracht die het jongerenwerk en de houding en de mogelijkheden van de doelgroep.

Een van de eindproducten is een routekaart die jongerenwerkers kan helpen om keuzes te maken in welk type handelen op welk moment passend is, afgestemd op de houding van jongeren en het pedagogisch uitgangspunt. In het najaar volgt een wetenschappelijk artikel.

Download de routekaart

Voor meer informatie zie de projectpagina Werkplaats Jongerenwerk Pedagogisch handelen of neem contact op met Evelien Rauwerdink-Nijland