Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Promotieonderzoek Hanneke Goosen

20 mei 2021 00:00

We stellen graag Hanneke Goosen voor die promotieonderzoek doet bij het lectoraat. Hanneke is psychologe en combineert haar werk als onderzoeker met het werk als docente bij de opleiding Toegepaste Psychologie. In haar promotieonderzoek staat financiële stress bij schulden en armoede centraal.

Hanneke onderzoekt wat de psychologische effecten zijn van het ervaren van deze stress, hoe mensen hiermee omgaan (coping) en welke interventies effectief zijn om mensen met financiële stress beter te helpen.
Dit doet ze onder andere in studies waarbij mensen ervaringen van financiële stress uit het verleden delen en aangeven welke gedachten ze hadden (bijv. ten aanzien van hoe verantwoordelijk ze zich voelden voor de situatie waarin ze zaten en hoeveel controle ze ervoeren over die situatie), welke emoties ze ervoeren (negatieve emoties zoals boos, verdrietig, angstig, schuldgevoel, schaamte etc., maar ook positieve emoties zoals trots en hoop) en hoe ze met de situatie omgingen (bijv. vermijden of juist aanpakken). Hierbij kijkt ze naar welke verbanden er te vinden zijn en probeert ze daarin aanknopingspunten te vinden voor nieuwe interventies.

Daarnaast is ze bezig met het opzetten van onderzoeken naar hoe het contact zoeken met een partij die kan helpen bij financiële problemen bevorderd kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat mensen zich vaak schamen voor hun financiële problemen en niet altijd voldoende controle ervaren om iets aan hun situatie te doen.

Mocht je meer willen weten of eens willen sparren over onderzoeksmogelijkheden? Dat kan altijd. Neem contact op met Hanneke via onderstaand e-mailadres.