Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Project '(Leer) werkplaatsen Samen de goede zorg geven' gestart

21 dec 2020 11:28

Op 15 december kwam het consortium voor de eerste maal sinds de honorering door ZonMW digitaal bijeen. Het consortium rond dit onderzoek bestaat uit de Vrije Universiteit, het ROC van Amsterdam, drie praktijkorganisaties, vertegenwoordigers van cliënten en mantelzorgers en lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Half januari gaat het onderzoek van start met de voorbereiding van een Delphi studie. Tegelijkertijd zullen de verschillende praktijkpartners voorbereidingen treffen voor de inrichting van de ‘leerwerkplaatsen’, waar het in het onderzoek om draait.