Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Stijn Sieckelinck nieuwe lector Youth Spot

30 nov 2020 16:23

Met ingang van 1 maart 2021 wordt Stijn Sieckelinck de lector van het lectoraat Youth Spot - Jongerenwerk. Hij volgt Judith Metz op die in de afgelopen jaren leidinggaf aan dit lectoraat.

Sieckelinck was de voorbije jaren als onderzoeker en docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht en McGill University in het Canadese Montreal. Na zijn studie Sociale en Wijsgerige Pedagogiek aan de KU Leuven (België), promoveerde hij in Amsterdam op een proefschrift over jeugdig idealisme, waarmee hij de Langeveldprijs won, en werkte voor diverse kennisinstituten zoals FORUM en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. De jaren daarop verdiepte Sieckelinck zich in maatschappelijke opvoedvraagstukken en schreef onder andere een kritiek op de politiek van deradicalisering in het veelbesproken boek ‘Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld’ (2017).

Naast zijn wetenschappelijke werk draagt hij als ‘denker in een wereld van doen’ middels trainingen en diverse handreikingen bij aan het debat over burgerschapsvorming en de versterking van sociale veerkracht. Vanuit zijn pedagogisch-bestuurlijke kijk op sociale identiteitsvraagstukken adviseert hij het Rijk en diverse overheden in binnen- en buitenland.

In het voorjaar van 2021 verschijnt mede van zijn hand het boek ‘Dream Teams. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren’ (Amsterdam University Press). Als nieuwe lector zal hij zich hard maken voor het belang van sterk jongerenwerk in een vitale samenleving.

"Wij zijn zeer blij met deze denker in een wereld van doen en zijn overtuigd van de meerwaarde die hij voor het lectoraat Youth Spot zal hebben", aldus Mark van den Heuvel, hoofd van het AKMI; het kenniscentrum van de faculteit Maatschappij en Recht waar het lectoraat onder valt.