Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samenwerking jongerenwerk en voortgezet onderwijs

30 jun 2020 15:01

In toenemende mate is er aandacht voor hoe het jongerenwerk en het voortgezet onderwijs elkaar kunnen versterken. Samen met zes jongerenwerkorganisaties en scholen voor voortgezet onderwijs ontwikkelt lectoraat Youth Spot kennis over hoe de samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs vorm kan krijgen en wat het bij kan dragen aan de ontwikkeling van jongeren.

Zeven kennisproducten zijn recent verschenen.

  1. Een artikel in Vakblad Jeugdbeleid biedt inzicht in hoe het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs (VO) samenwerken, wat de (potentiële) bijdrage van deze samenwerking is aan het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties en wat de succesfactoren in de samenwerking zijn.
  2. Een bundel met vijf praktijkbeschrijvingen en een portret van 1 samenwerkingspraktijk geven een beeld van de diversiteit aan samenwerkingen tussen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk.
  3. Een factsheet beschrijft de werkzame factoren in samenwerking jongerenwerk en VO.
  4. Een reader met kernliteratuur over de meerwaarde van de samenwerking jongerenwerk en onderwijs en de werking en de randvoorwaarden voor een goede samenwerking tussen jongerenwerk en school.
  5. Een interview waarin de onderzoekers van het landelijke project ‘Jongerenwerk en Onderwijs Samen (JOS)’ de geleerde lessen uit het onderzoek naar de werkzame factoren in de samenwerking bespreken.
  6. Een bundel met vier praktijkbeschrijvingen geeft inzicht in de rolverdeling, werkzame elementen en randvoorwaarden van samenwerkingsverbanden in Amsterdam.
  7. In de loop van 2020 verschijnt er een artikel over de werkzame factoren in de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk en een leerlijn voor het versterken van de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs.

Project volgen kan via www.hva.nl/youthspot.

Voor meer informatie over de samenwerking tussen jongerenwerk en VO kunt u contact opnemen met Willeke Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 53157975.