Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Rapporten Van Schulden naar Kansen 2019

1 jun 2020 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam is van 2016 tot en met 2020 bezig met onderzoek naar ongeveer 65 projecten in doelgebieden in 7 steden gericht op het tegengaan van armoede en schulden. Deze projecten worden gefinancierd door Aegon en Stichting van Schulden naar Kansen van Nationale Nederlanden. Er wordt onderzoek gedaan op project-, deelnemers- en doelgebiedenniveau. Daarnaast doen studenten jaarlijks verdiepend onderzoek.

Inmiddels zijn er ontzettend veel data voorhanden die toenemen tot 31 december 2020. Het is voor het eerst in Nederland dat er zo’n langdurig onderzoek naar de opbrengsten van armoede- en schuldenprojecten wordt verricht.

De eindresultaten worden in 2021 gepresenteerd. Tot die tijd verschijnt er jaarlijks in april een overall-rapportage van het deelnemersonderzoek en het projectenimpactonderzoek.
In de nieuwste overall-rapporten over het deelnemersonderzoek staat de ontwikkeling van deelnemers tot en met 31 december 2019 centraal. Een van de conclusies is de (gepercipieerde) toename van de financiële zelfredzaamheid na deelname aan de projecten op alle vier de onderdelen van financiële zelfredzaamheid.

De rapporten staan hier:

DEELNEMERSONDERZOEKSRAPPORT 2019 AEGON
DEELNEMERSONDERZOEKSRAPPORT 2019 VSNK

In de overall-rapporten van het projectenimpactonderzoek over 2019 wordt verslag gedaan van de antwoorden van projectuitvoerders van de projecten die op 31 december 2019 door Stichting Van Schulden naar Kansen en Aegon werden gefinancierd.
Doel van dit onderzoek is het inventariseren van het aantal deelnemers en de bereikte impact van de door Stichting VSNK ondersteunde projecten op de (structurele) financiële zelfredzaamheid van de deelnemers. Het onderzoek wil inzicht geven in het effect van de projecten en kennis genereren over wat wel en wat niet werkt door resultaten van projecten te relateren aan zogeheten WhatWorks principes.
In de rapporten wordt hier nader op ingegaan en worden aanbevelingen gedaan over waar projecten aan zouden kunnen werken om zich te verbeteren.

De rapporten staan hier:

PROJECTENIMPACTONDERZOEK 2019 AEGON
PROJECTENIMPACTONDERZOEK 2019 VSNK