Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Thuis voelen in een diverse wijk

Artikel onderzoekers lectoraat Stedelijk Sociaal Werken over thuis voelen in een sterk diverse wijk en de rol van sociaal werkers in buurthuizen.

11 mei 2020 15:01

In sterk diverse wijken is het leven ingewikkelder geworden en voelen mensen zich minder snel thuis. Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken onderzocht de toegankelijkheid van de sociale basis in twee Amsterdamse buurten en nam daarbij onder meer de rol van buurthuizen onder de loep.

Bonding en bridging

In buurthuizen komen mensen met verschillende achtergronden samen. Overbruggen mensen uit diverse groepen daar onderlinge verschillen en wat doen sociaal werkers aan ontmoeting en verbinding? Marc Hoijtink, Pamela Lucas en Jeremy Rijnders publiceerden onlangs in het Vakblad Sociaal Werk een artikel over een hooggespannen verbindingsideaal en de dagelijkse praktijk van sociaal werkers waarin zij toch vooral vormen van bonding faciliteren. Wel werken professionals aan lichte vormen van bridging tussen mensen uit verschillende groepen.

Thuisvoelen in diverse stadswijken

De onderzoekers beschrijven vier tactieken, noemen een aantal dilemma's en pleiten voor meer reflectie tussen beroepsgenoten onderling, beleidsmakers, bezoekers en wijkbewoners. Het gaat immers om een kwestie die veel meer mensen in een wijk aangaat: hoe publieke voorzieningen toegankelijk kunnen blijven in een snel veranderende stedelijke omgeving waarin mensen zich graag thuis willen voelen? Een kwestie die in tijden van sociale afstand alleen maar aan urgentie zal winnen.