Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Een positief opvoedklimaat in de buurt creëer je samen

1 feb 2020 00:00

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen buurt. Hoe kunnen we daar samen voor zorgen? En welke rol hebben professionals, vrijwilligers en ouders daarin? Binnen het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd is de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar hoe verschillende opvoeders reageren bij opvoedsituaties in de buurt. We interviewden professionals, vrijwilligers en ouders en legden ze korte opvoedsituaties voor. Als we weten hoe er wordt omgegaan met dit soort situaties, kunnen we beter samenwerken aan een positief opvoedklimaat in de buurt.

Reacties op opvoedsituaties in de buurt

De reactie op de opvoedsituaties hangt af van de opvoedingsstijl van de ouder, het gedrag van het kind en de locatie. Professionals, vrijwilligers en ouders zeggen bijvoorbeeld vaker te reageren bij een permissieve opvoedingsstijl (‘alles mag’) dan op een autoritaire opvoedingsstijl (‘omdat ik het zeg’).
Ook wordt vaker gereageerd bij een situatie met een permissieve opvoedingsstijl in combinatie externaliserend gedrag (bijv. slaan/schoppen), dan met internaliserend gedrag (bijv. teruggetrokken/angstig). Het is niet voor iedereen duidelijk óf en hoe zij een situatie bespreekbaar kunnen maken, terwijl zij dit wel belangrijk vinden. Bewust zijn van het gezichtspunt van de ander en daar ook begrip voor hebben, is belangrijk bij het reageren op opvoedsituaties in de buurt.

Interactieve tool biedt handvatten

Het bespreekbaar maken van opvoedsituaties is niet eenvoudig. Om samen te kunnen werken aan een positief opvoedklimaat in de buurt is de interactieve tool “Opvoeden in de buurt 1.0” ontwikkeld. De tool biedt handvatten om situaties bespreekbaar te maken en draagt bij aan bewustwording van normen en waarden over opvoeden in de buurt. In de handleiding “Opvoeden in de buurt 1.0” staat beschreven hoe je de tool kunt inzetten. Bekijk ook de infographic als je meer wilt weten over het project.

Hoe verder?

Aankomend jaar gaan we, met dank aan Urban Education , verder onderzoek doen naar het gebruik en doorontwikkeling van de tool. Meer weten over het onderzoek en de tool? Neem contact op met Sanne Rumping .

Dit onderzoek is uitgevoerd met subsidie vanuit het startimpuls JOIN, een onderdeel van de NWA route veerkrachtige samenlevingen (www.startimpuls-join.nl ).