Kenniscentrum Maatschappij en Recht

literatuuronderzoek peer-to-peer in het jongerenwerk

26 jan 2017 00:00

Het literatuuronderzoek naar peer-to-peer in het jongerenwerk is afgerond. Hoewel er steeds meer gebruik gemaakt wordt van peer-to-peer werkwijzen, is er weinig bekend over het effectief toepassen van deze werkwijzen in het jongerenwerk. Dit literatuuronderzoek biedt een hypothetisch/theoretisch model voor hoe jongerenwerkers via peer-to-peer werkwijzen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van peers en jongeren.

Peer-to-peer als specifieke methodiek in het jongerenwerk

Peer-to-peer in het jongerenwerk is een specifieke methodiek waarbij peers - jongeren die eigenschappen en ervaringen met elkaar delen en/of deel uitmaken van dezelfde groep - al dan niet bewust, betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren bij het volwassen worden in de samenleving in het domein van de vrije tijd (eventueel in samenwerking met andere domeinen als gezin, school, en/of werk). Hieronder vallen niet alleen georganiseerde en geprogrammeerde peer-to-peer projecten maar ook situaties waarbij peers niet bewust betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren. Jongeren zoeken elkaar ook spontaan op, zoeken zelf naar voorbeelden, en leren op natuurlijke wijze van elkaar.

Peer-to-peer model

Het resultaat van het literatuuronderzoek naar peer-to-peer in het jongerenwerk is een hypothetisch/theoretisch peer-to-peer model voor de jongerenwerkpraktijk (zie Literatuuronderzoek, Figuur 1, pag. 8). In dit model zijn vier aspecten opgenomen die in de literatuur van belang bleken voor het effectief methodisch handelen van jongerenwerkers tijdens peer-to-peer werkwijzen, namelijk organisatiecontext, handelen jongerenwerker, peer-to-peer interacties en ontwikkeling peers en jongeren.

De vier beschreven aspecten hangen onderling samen. Jongerenwerkers hebben als doel binnen een bepaalde organisatiecontext (eerste aspect) met hun handelen (tweede aspect) peer-to-peer interacties (derde aspect) zodanig te beïnvloeden dat zij bijdragen aan de positieve ontwikkeling van peers en jongeren (vierde aspect). In het literatuuronderzoek worden deze vier aspecten verder uitgewerkt.

Praktijkonderzoek

Het model dat gepresenteerd wordt in het literatuuronderzoek geeft een eerste beeld van wat er belangrijk is bij peer-to-peer werkwijzen in het jongerenwerk en biedt handvatten om naar peer-to-peer in de praktijk te kijken. Er is meer onderzoek nodig om dit model goed te onderbouwen. Uitkomsten van het onderzoek in 8 jongerenwerkpraktijken, waarin het model getoetst wordt, worden voor de zomer van 2017 verwacht.

Werkplaats Jongerenwerk

Dit literatuuronderzoek is een tussenproduct van het project Werkplaats Jongerenwerk: aflevering peer-to-peer. In werkplaats jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Inzet van de aflevering peer-to-peer is meer zicht te krijgen op hoe jongerenwerkers via peer-to-peer werkwijzen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van peers en jongeren.

Notitie

Het literatuuronderzoek naar peer-to-peer in het jongerenwerk is hier te downloaden.

Voor meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Willeke Manders, senior onderzoeker Youth Spot: mw. Dr. W. Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 53157975