Kenniscentrum Techniek

De hitte in kaart tijdens een Thermal Walk

Onderzoekers van HvA ontwikkelden meetmethode om al lopend door de stad hitteproblematiek in kaart te brengen

26 mei 2020 00:00 | Urban Technology

Waar zijn verkoelende inrichtingsmaatregelen vooral nodig? Met deze vraag worstelen veel professionals bij gemeentes of adviesbureaus als zij de opdracht hebben een straat of wijk hittebestendig in te richten. Hittekaarten, die hitterisico’s en temperatuurverschillen in wijken weergeven, geven deels antwoord op deze vraag. Daarnaast geven veldonderzoek en metingen inzicht. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontwikkelden een methode, de thermal walk, die betrokkenen laat ervaren waar het heet is, wat de gevoelstemperatuur is en welke inrichtingsmaatregelen kunnen helpen.

Thermal walk - wat is het?

Een thermal walk is een onderzoeksmethode die inzicht geeft in stedelijke hitte door deze te meten en te ervaren. Met de thermal walk meet je met een groep mensen de lucht- en gevoelstemperatuur op bepaalde momenten en plekken tijdens een hete dag. De deelnemers die meedoen aan de thermal walk beschrijven daarnaast de hitte die zij aan den lijve ondervinden. Hiervoor is een specifieke vragenlijst ontwikkeld, met vragen als: Hoe warm voelt het aan? Hoe voel je je op deze locatie: koud, fris, neutraal, warm, heet? En hoe ervaar je deze omgeving thermisch gezien: aangenaam, onaangenaam, erg onaangenaam?

Beoordelen van de leefomgeving

Een thermal walk kan helpen bij het beoordelen hoe heet of koel een winkelstraat, een woonstraat, een stationsgebied of een bepaalde looproute door de stad is. Het kan ook antwoord geven op vragen zoals: Welke aanpassingen zijn nodig voor meer verkoeling en een aangename leefomgeving tijdens hete dagen? Welke factoren bepalen of het gebied heet of koel is? En welk van deze factoren kunnen worden meegenomen in een hittebestendig ontwerp? Deelnemers aan een thermal walk zijn in eerste instantie professionals die als taak hebben een gebied hittebestendig in te richten. Maar bij voorkeur lopen er ook bewoners mee voor wie in de eerste plaats het gebied aangenaam en voldoende koel moet zijn ingericht. Hun ideeën en ervaringen zijn waardevolle input.

Thermal walk als educatiemiddel

De thermal walk is daarnaast een goed middel om professionals meer inzicht te geven in het verschijnsel van stedelijke hitte en de processen die bepalen waarom het ergens aangenaam of juist onaangenaam is. Doordat professionals zelf metingen verrichten, ontdekken zij de invloed die bijvoorbeeld schaduw, groen en water kunnen hebben op de luchttemperatuur, de gevoelstemperatuur en de thermische beleving en leren zij de factoren die hierin een rol spelen. De thermal walk is daarom ook een goed educatiemiddel.

Thermal walk in praktijk

Tijdens het festival WeMakeTheCityFestival in 2019 gebruikten de onderzoekers thermal walks om in kleine groepjes de thermische situatie op vier verschillende locaties op het Marineterrein in Amsterdam te verkennen. Eye-openers voor de deelnemers waren dat de luchttemperatuur op de verschillende locaties niet sterk van elkaar verschilde en dat schaduw de gevoelstemperatuur sterk kan verlagen. De deelnemers waren verrast dat het water niet als koelste plek gemeten en ervaren werd. Hier speelde mee dat deze locatie in de volle zon lag en er weinig wind stond.

Week van De Hittebestendige Stad - 25 t/m 29 mei

Tijdens de Week van De Hittebestendige Stad van 25 t/m 29 mei kom je meer te weten over het tweejarig onderzoek De Hittebestendige Stad. Vanwege de huidige coronamaatregelen kan het geplande symposium op 10 juni niet doorgaan. Ter vervanging van het symposium vindt er een webinar plaats op 29 mei. In aanloop naar het webinar wordt er gedurende een week aandacht besteed aan dit onderzoeksproject.

Nieuws: Alle Hitteweek-artikelen

Eindpublicatie: De hittebestendige stad: Een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte

Lectoraat: Water in en om de stad