Kenniscentrum Techniek

Digitale lesmethode over Positive Energy Districts

22 jun 2022 14:32 | Urban Governance

In Positive Energy Districts (PEDs) wordt op een integrale manier toegewerkt naar een klimaatneutraal gebouwde omgeving. In Amsterdam en Bilbao vonden al projecten plaats met deze werkwijze. Welke lessen zijn daaruit te trekken? Hiervoor is nu een Massive Open Online Course (MOOC) gemaakt. De cursus maakt onderdeel uit van het project Atelier, een door de EU gefinancierd project waaraan de HvA ook meewerkt. 

Wie zich aangesproken voelt tot de werkwijze van de PED’s kan veel kennis opdoen via de PED Learning Community die half juni werd gelanceerd. Op het online platform staat nu ook een MOOC over het opstarten van een PED. Onderzoeker Marije Poel van de HvA werkte mee aan de MOOC. “Leren is een continu proces. In ons project maar ook andere PED projecten werd al zoveel geleerd, dat besloten een platform te maken die samen leren ondersteunt. En een eerste cursus aanbieden die reflecteert op de mogelijke en theoretische rol van de PED’s in de bredere energietransitie. Daarnaast biedt de training praktische handvatten om een PED te ontwikkelen.”

Leren door te doen

Bepaalde lessen uit de projecten zijn erg nuttig, stelt Poel. “Maar de aanpak van Amsterdam en Bilbao kan niet een-op-een worden overgenomen. De lokale context van deze wijken speelt ook een grote rol, naast zaken als beleid, cultuur en politiek. Het is geen one-size-fits-all-aanpak, maar leren door te doen. Veel steden experimenteren al met PED’s en leren daardoor.”

Vanwege dit laatste argument is er ook voor gekozen om nu al een MOOC te lanceren in plaats van in een latere fase van het project en daarmee samen verder te leren. “We hebben nu een eerste module van de MOOC gemaakt en willen nu een community van mensen bij elkaar brengen die bezig zijn met het opzetten van PED’s. Samen kom je verder dan alleen.”

ATELIER

Dit project vindt plaats in het kader van het onderzoeksproject ATELIER, waar vanuit de HvA Centres of Expertise Urban Technology en Urban Governance and Social Innovation meewerken. Amsterdam heeft bijvoorbeeld als een van de deelnemende steden een subsidie gekregen voor het realiseren van een ‘energiepositieve’ wijk in Buiksloterham. In deze wijk wekken bewoners zelf duurzame energie op. De MOOC is mede gefinancierd door het Centre of Expertise Urban Technology.